Přednáška slovenského profesora představí britskou literaturu první poloviny 20. století

Katedra anglického jazyka a literatury zve všechny milovníky literatury ve středu 30. listopadu na přednášku Jaroslava Kušníra z Inštitútu anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Prešovskej univerzity v Prešove na téma "Britská literatura první poloviny 20. století".

Přednáška, která je určena nejen studentům, ale také všem zájemcům o britskou literaturu a kulturu, se koná 30. listopadu od 13 a 14.50 hodin v zasedací místnosti SP 319, Sedláčkova 15 a je rozdělena na dvě části. První bude věnována jednomu z nejvýznamnějších představitelů britské literatury období, které zahrnuje konec 19. století a první dvě desetiletí 20. století, Josephu Conradovi, a nositeli Nobelovy ceny za literaturu Johnu Galsworthymu. Ve druhé přednášce pak bude stručně nastíněn nastupující modernismus. 

Britská literatura první poloviny 20. století

Nástup 20. století neznamenal pro Velkou Británii v literární a kulturní oblasti výrazně převratné změny. K těm došlo až v důsledku celkové společensko-politické situace po první světové válce. V období od začátku 20. století do konce válečných let v podstatě ještě doznívaly tendence, které krystalizovaly již v závěru viktoriánské éry. Přednáška se v tomto ohledu zaměří na tvůrčí metody a hlavní tendence literatury v prvních pěti dekádách 20. století. Navzdory snahám o uplatnění nerealistických tvůrčích metod, navazujících na obdobné pozdně viktoriánské pokusy v básnickém díle W. B. Yeatse a pozvolna se uplatňujících v tvorbě nastupujících modernistů Jamese Joyce a Virginie Woolfové, zůstal převažující tvůrčí metodou kritický realismus. 

V případě zájmu podá více informací Ivona Mišterová, yvonne@kaj.zcu.cz.


Fakulta filozofická

Helena Horová

28.11.16


Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy


Fakulta filozofická

44

20.06.18


Historická soutěž SOHI2018 ocenila žáky základních škol


Fakulta pedagogická

114

06.06.18


Studenti ateliéru fashion design mění budoucnost navrhování obuvi


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

50

06.06.18