Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň vstupuje do pátého ročníku

Sutnarka hostí od 29. listopadu do 1. prosince tradiční mezinárodní sympozium, letos na téma Fotografie v prostoru – prostor ve fotografii.

Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň slaví svůj jubilejní pátý ročník. Stalo se již tradicí, že koncem listopadu se na půdu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni sjíždí významné osobnosti světové fotografie. Letos přijali pozvání autoři z Francie, Belgie, Slovenska, Polska, Čech a Nizozemí, aby se formou prezentací, přednášek, diskusí, konzultací a výstav vyjádřili k danému tématu. Název letošního setkání je Fotografie v prostoru – prostor ve fotografii a věnuje se jak aktuálním tendencím, tak současnému technologickému vývoji nejen ve výtvarné fotografii.

Účast na letošním sympoziu letos přijali:
Václav Šedý
Eric Hurtado
Dominika Horáková
Geert Goiris
Fiona Ann Hackett
Jerzy Olek
Friso Spoelstra 

V rámci sympozia se uskuteční také řada výstav. První z nich bude zahájena v úterý 29. listopadu v 17 hodin v galerii Entrée v budově fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (LS 221, 1. patro). Hlavní výstava sympozia, tedy "Fotografie v prostoru - prostor ve fotografii" se otevře ve středu 30. listopadu v 18 hodin v Galerii Ladislava Sutnara. Poslední z výstav, která celé sympozium zakončí, startuje ve čtvrtek 1. prosince od 17 hodin v galerii Inkubátor v budově fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (přízemí).
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

28.11.16


Celouniverzitní pochod Exodus zamíří tentokrát na Radyni


Zahraniční vztahy

26

09.05.18


ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region


Celouniverzitní

86

09.05.18


Výstava v mázhausu radnice představuje Zastávky pro Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17

15.05.18