Na pedagogickou fakultu zavítali absolventi

Téměř padesát absolventů učitelství se zúčastnilo tradičního Dne s absolventy, který se konal 22. listopadu.

Po přivítání proděkany fakulty si své kolegy z mateřských, základních a středních škol odvedli učitelé fakulty na jednotlivé katedry, kde po seznámení se současnou situací a výsledky práce proběhly besedy se studenty. Ty měly za cíl přiblížit budoucím učitelům podmínky v praxi, upozornit je na úskalí i pozitivní stránky učitelského povolání. Závěrečná beseda se konala pod patronací děkana Miroslava Randy a zúčastnila se jí kromě dalších hostů i vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

02.12.16


Studenti ateliéru fashion design mění budoucnost navrhování obuvi


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

50

06.06.18


Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy


Fakulta filozofická

27

20.06.18


Národní konference transferu umožnila intenzivní výměnu zkušeností


Celouniverzitní

97

14.06.18