Na pedagogickou fakultu zavítali absolventi

Téměř padesát absolventů učitelství se zúčastnilo tradičního Dne s absolventy, který se konal 22. listopadu.

Po přivítání proděkany fakulty si své kolegy z mateřských, základních a středních škol odvedli učitelé fakulty na jednotlivé katedry, kde po seznámení se současnou situací a výsledky práce proběhly besedy se studenty. Ty měly za cíl přiblížit budoucím učitelům podmínky v praxi, upozornit je na úskalí i pozitivní stránky učitelského povolání. Závěrečná beseda se konala pod patronací děkana Miroslava Randy a zúčastnila se jí kromě dalších hostů i vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

02.12.16


Program Erasmus oslaví 30 let své existence vlajkovým pochodem


Celouniverzitní

181

13.10.17


NTC bude hostit workshop o současných úspěších v oblasti fotoemise


Nové technologie - Výzkumné centrum

52

09.10.17


Česká nanodružice VZLUSAT-1 oslavila 100 dní ve vesmíru


Fakulta elektrotechnická

108

10.10.17