Na pedagogickou fakultu zavítali absolventi

Téměř padesát absolventů učitelství se zúčastnilo tradičního Dne s absolventy, který se konal 22. listopadu.

Po přivítání proděkany fakulty si své kolegy z mateřských, základních a středních škol odvedli učitelé fakulty na jednotlivé katedry, kde po seznámení se současnou situací a výsledky práce proběhly besedy se studenty. Ty měly za cíl přiblížit budoucím učitelům podmínky v praxi, upozornit je na úskalí i pozitivní stránky učitelského povolání. Závěrečná beseda se konala pod patronací děkana Miroslava Randy a zúčastnila se jí kromě dalších hostů i vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

02.12.16


Hiroko Matsushita vystavuje v Galerii Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30

13.07.17


O letní školu Univerzity třetího věku byl obrovský zájem


Celouniverzitní

244

28.07.17


Vychází nové číslo časopisu ZČU&Věda


Celouniverzitní

218

17.07.17