Na konferenci prezentací v cizích jazycích soutěžili studenti ZČU i středních škol

Seznámit obecenstvo se zajímavým tématem souvisejícím se studovaným oborem, vylepšit své vyjadřovací schopnosti v cizím jazyce, sestavit poutavou prezentaci a zabojovat s trémou. To si dali za cíl účastníci 9. ročníku Konference odborných studentských prezentací, kterou tradičně v listopadu pořádá Ústav jazykové přípravy ZČU.

Přihlášení studenti letos mezi sebou porovnali prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, španělštině, francouzštině a češtině pro cizince. Soutěžícím následně odborná porota položila související otázky. Studentské prezentace a následné diskuze byly hodnoceny odbornými porotami, ve kterých vedle vyučujících středních škol a členů akademické obce ZČU zasedli i zástupci spolupracujících organizací a sponzorských firem.

Konference se opět konala ve spolupráci se středními školami plzeňského regionu, zapojili se studenti z devíti škol z Plzně a okolí. Účast studentů středních škol byla podpořena finanční odměnou, kterou Ústav jazykové přípravy ZČU získal na základě projektu se Statutárním městem Plzeň.

Zástupci firem zájem studentů o studium cizích jazyků ocenili nejen hodnotnými cenami při vyhlášení výsledků, ale i ve svých vstupech v úvodu konference, kde studentům nabídli stáže, brigády a pomoc při zpracování bakalářských či diplomových prací.

Děkujeme všem zúčastněným za skvělou spolupráci a těšíme se na 10. ročník v listopadu 2017. Studenti, již nyní můžete plánovat svou účast!


Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová

06.12.16


Volební zpravodajství přiblížily studentům přední osobnosti České televize


Celouniverzitní

29

12.04.17


Filozofická fakulta se zúčastnila oslav univerzity v Pécsi


Fakulta filozofická

42

12.04.17


Texty pro otrlejší děti aneb když je tatínek psychiatrem


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

39

13.04.17