Další interdisciplinární seminář se věnuje fenoménu bezdomovectví

V pondělí 12. prosince od 17 hodin se ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje odehraje již 236. interdisciplinární seminář s názvem Bezdomovectví perspektivou sociální deviace a radikální (kritické) sociální práce, který povede Jiří Mertl.

Bezdomovectví se po tzv. neoliberální revoluci v 80. letech 20. století v západní kultuře stalo jedním z fenoménů, na nějž se začalo pohlížet optikou osobní zodpovědnosti – pozice bezdomovce je záležitostí každého jednotlivce a každý je za něj zodpovědný sám a je na něm, aby se z něj dostal. Bezdomovectví se tak stalo individuálním problémem. To znamenalo upozadění chápání bezdomovectví jako sociálního problému, který vychází ze strukturních vlivů, jako například společenské a ekonomické transformace, jež mají mnohdy klíčový podíl na vzniku situace, skrze níž se člověk může dostat do pozice bezdomovce. Bezdomovci tudíž začali být vnímáni jako sociální devianti, kteří si za svůj problém mohou sami a které je nutné buď odsunout na okraj společnosti a nechat je svému osudu, nebo je za pomoci represe "napravit" a donutit je ke zodpovědnějšímu chování. Kritická sociální práce je založena na perspektivě, že je nutné lidi, kteří jsou materiálně a psychicky deprivováni, brát jako osoby, kterým je nutné v první řadě pomoci, nikoli jako sociální devianty. Tito lidé jsou součástí sociálního problému, který je třeba řešit v první řadě strukturně a následně individuálně, a to za pomoci pozitivní motivace, rovnocenného dialogu a spolupráce.

Více o semináři na stránkách výzkumného centra NTC.

Nové technologie - Výzkumné centrum

Kateřina MODRÁ

07.12.16


Sutnarka zve na výstavu klauzur


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20

20.06.18


Co skrývá česko-německé pohraničí?


Fakulta filozofická

100

07.06.18


Národní konference transferu umožnila intenzivní výměnu zkušeností


Celouniverzitní

102

14.06.18