Studenti doktorandského studia jsou zváni na první setkání s doktorandskou asociací

Nově vzniklá České asociace doktorandek a doktorandů zve na první plzeňské setkání, které se odehraje v pondělí 12. prosince od 17.30 hodin v kavárně Íčko v Sedláčkově ulici v Plzni.

Česká asociace doktorandek a doktorandů představí Mentoringový program pro doktorandy a postdoktorandy, jehož ambicí je pomoci začínajícím vědkyním a vědcům s rozjezdem jejich vědecké dráhy. Zároveň je setkání určeno všem studentům doktorandského studia ke sdílení a předávání zkušeností se studiem, výměně informací a představení poslání a cílů nově vzniklé asociace.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

12.12.16


Fake news přilákaly desítky studentů


Celouniverzitní

20

18.04.18


ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií


Celouniverzitní

14

17.04.18


Současná íránská ilustrace zaplnila Galerii Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17

08.04.18