Studenti doktorandského studia jsou zváni na první setkání s doktorandskou asociací

Nově vzniklá České asociace doktorandek a doktorandů zve na první plzeňské setkání, které se odehraje v pondělí 12. prosince od 17.30 hodin v kavárně Íčko v Sedláčkově ulici v Plzni.

Česká asociace doktorandek a doktorandů představí Mentoringový program pro doktorandy a postdoktorandy, jehož ambicí je pomoci začínajícím vědkyním a vědcům s rozjezdem jejich vědecké dráhy. Zároveň je setkání určeno všem studentům doktorandského studia ke sdílení a předávání zkušeností se studiem, výměně informací a představení poslání a cílů nově vzniklé asociace.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

12.12.16


Studenti i zaměstnanci mají stále možnost přispět k vylepšení kampusu ZČU na Borech


Celouniverzitní

555

08.02.18


Na Dětské univerzitě promovaly desítky malých školáků


Fakulta pedagogická

401

09.02.18


Česko-bavorský projekt pomáhá studentům s rozjezdem podnikání i uplatněním na pracovním trhu


Celouniverzitní

38

12.02.18