Studenti doktorandského studia jsou zváni na první setkání s doktorandskou asociací

Nově vzniklá České asociace doktorandek a doktorandů zve na první plzeňské setkání, které se odehraje v pondělí 12. prosince od 17.30 hodin v kavárně Íčko v Sedláčkově ulici v Plzni.

Česká asociace doktorandek a doktorandů představí Mentoringový program pro doktorandy a postdoktorandy, jehož ambicí je pomoci začínajícím vědkyním a vědcům s rozjezdem jejich vědecké dráhy. Zároveň je setkání určeno všem studentům doktorandského studia ke sdílení a předávání zkušeností se studiem, výměně informací a představení poslání a cílů nově vzniklé asociace.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

12.12.16


Research Gate vyhodnotil v dubnu NTC jako nejčtenější součást ZČU


Nové technologie - Výzkumné centrum

37

18.05.17


Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu


Celouniverzitní

209

18.05.17


Výzkumníci z fakulty aplikovaných věd pomáhají vyvíjet 3D modely pro výuku mediků


Fakulta aplikovaných věd

103

23.05.17