Filozofická fakulta ocenila vítěze soutěže "Karel IV.- stavitel mostů"

Soutěž, kterou fakulta vyhlásila v říjnu u příležitosti konání mezinárodní konference Profilingua se zúčastnilo přes osmdesát žáků základních a středních škol. Vítězné práce byly oceněny ve středu 14. prosince na slavnostním vyhlášení spojeném s přehlídkou soutěžních děl.

Výtvarná a literární soutěž určená pro žáky ZŠ a SŠ „Karel IV. – stavitel mostů“ byla součástí oslav 700. výročí narození Karla IV a navazovala na tradiční mezinárodní konferenci, kterou pod názvem „Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a k překonávání hranic“ pořádala Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Obě akce se konaly za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Cílem soutěže bylo provázat aktivity mezi školami různých stupňů, podpořit výuku cizích jazyků a rozvíjet mezipředmětové vztahy (např. dějepis, zeměpis, český jazyk, cizí jazyky, výtvarná výchova). O různorodosti přihlášených prací svědčí jejich názvy, např. Lodní bankovka, Karlova kouzelná pečeť, Královská romance, V moudrosti spočívá panování, Ich wollte immer Karel sein. Porota dlouho nemohla (i přes jasně nastavená kritéria) rozhodnout o pořadí, některá díla vynikala originalitou, jiná pečlivostí a precizností zpracování. Vzhledem k této pestrosti nakonec rozhodla i o udělení zvláštních cen za originální přístup ke zpracování tématu v obou kategoriích.

Slavnostní předání cen, spojené s krátkým hudebním programem a představením ukázek žákovských prací, proběhlo ve středu 14. prosince v budově Filozofické fakulty ZČU. Vítězové převzali ocenění v podobě diplomů, knižních cen, upomínkových předmětů fakulty, univerzity i města Plzně z rukou Heleny Horové, proděkanky pro zahraniční a vnější vztahy FF, Zdeňka Vávry, koordinátora projektu a Andrey Königsmarkové, vedoucí katedry germanistiky a slavistiky.

Galerie


Fakulta filozofická

Andrea Konigsmarková

16.12.16


Virtuální návodky odborníků z Fakulty strojní pomůžou efektivně školit nové zaměstnance


Fakulta strojní

378

24.07.18


Srpnové letní školy budou zaměřené na kybernetiku, elektrotechniku a mechaniku


Celouniverzitní

26

14.08.18


Nejvýznamnější vědeckovýzkumné centrum Tchaj-wanu navazuje spolupráci s elektrotechniky ze ZČU


Fakulta elektrotechnická

183

02.08.18