Univerzita má tři nové profesory

Ministryně školství Kateřina Valachová předala v pondělí 19. prosince jmenovací dekrety 55 novým profesorům. Nejvyšší vědecko-pedagogický titul získali i tři pracovníci Západočeské univerzity.

Na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni byl profesorem v oboru Aplikovaná matematika jmenován doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., DSc., který od roku 2000 vyučuje na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, poslední dva roky je také prorektorem univerzity pro výzkum a vývoj. Kromě Západočeské univerzity působí rovněž na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Institutu teoretické informatiky.

Na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni byla profesorkou v oboru Strojní inženýrství jmenována doc. Ing. Katarína Monková, PhD., která od roku 2016 působí na Regionálním technologickém institutu Fakulty strojní, Západočeské univerzity v Plzni. Kromě Západočeské univerzity v Plzni působí rovněž na Technické univerzitě v Košicích, Fakultě výrobních technologií se sídlem v Prešově.

Na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze byl profesorem pro obor Chemické inženýrství jmenován doc. Dr. Ing. Juraj Kosek z výzkumného centra Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity v Plzni, který působí rovněž na Fakultě chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Ústavu chemického inženýrství.Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

20.12.16


Nový památník v bývalé čtvrti Karlov připomíná letce RAF


Celouniverzitní

28

14.05.18


Přijďte si na Noc literatury poslechnout mistra ve slam poetry Filipa Korytu


Celouniverzitní

8

05.05.18


Na univerzitě proběhne germanistická konference


Fakulta pedagogická

26

15.05.18