PF 2017

Přání rektora Miroslava Holečka

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

končí rok, v němž jsme si připomněli 25. výročí založení naší univerzity. Bývá zvykem, že v závěru každého roku většinou bilancujeme a ohlížíme se zpět za uplynulými měsíci. Jsem rád, že i díky Vám je Západočeská univerzita v Plzni ve svých 25 letech krásnou mladou dámou v plném rozkvětu, pyšnou na dosažené úspěchy a dychtivě vyhlížející věci budoucí. Těší mě, že jsme důstojně oslavili její narozeniny řadou akcí, na kterých byla mnohdy příležitost a čas se osobně setkat a vzájemně pohovořit. Velmi si přeji, aby takové příležitosti ke společnému setkávání a diskusi přinesl i rok nadcházející.

V něm před námi stojí řada úkolů a výzev, o nichž již teď tušíme, že nebudou lehké a že nás čeká tvrdá práce. Teď ale přichází období, na které se většina z nás těší z celého roku nejvíce: čas strávený v klidu domova s rodinou a přáteli, radost z obdarování, naděje a očekávání toho, co přinese rok 2017. Ať je pro nás všechny rokem příznivým, úspěšným, vydařeným, rokem, za kterým se budeme při dalším bilancování rádi ohlížet.

Miroslav Holeček, rektor


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

20.12.16


Konference ESCO 2018 přiblížila trendy ve výpočetních metodách


Fakulta elektrotechnická

16

19.06.18


ZČU bude spolupracovat s univerzitou v Abidžanu


Fakulta elektrotechnická

157

31.05.18


Studenti programu Ekonomika a management mohou i nadále získat také německý diplom


Fakulta ekonomická

49

12.06.18