Fakulty otevřou své dveře uchazečům

Během ledna se na jednotlivých fakultách ZČU uskuteční Dny otevřených dveří, při kterých se zájemci o studium dozvědí potřebné informace k přijímacímu řízení i ke studiu, prohlédnou si posluchárny a laboratoře či pobesedují s vyučujícími.
Jako první otevře své dveře fakulta filozofická, ve středu 11. ledna mohou uchazeči přijít od 15 hodin do Sedláčkovy ulice 15 diskutovat se zástupci jednotlivých kateder o studiu.
Druhý den, ve čtvrtek 12. ledna, se představí fakulta strojní, zájemcům o studiu na této fakultě se otevřou dveře již v 9 hodin a vedle proděkana a děkana fakulty, kteří představí fakultu a studium, se návštěvníci mohou těšit na prohlídku zázemí fakulty, laboratoří a samozřejmě také na informace o přijímacím řízení, stipendiích, možnosti ubytování a ukázky prací studentů fakulty.
Ekonomická fakulta se představí v úterý 17. ledna v Plzni a v pátek 20. ledna v Chebu. Kromě informací o studiu zavede návštěvníky do prostor fakulty i univerzitního kampusu.
Své dveře otevře ve středu 18. ledna od 9 do 16 hodin fakulta zdravotnických studií ve svých budovách v Tylově ulici 59 a na nám. Odboje 18 v Plzni.
Čtvrtek 19. ledna od 10 do 16 hodin pak bude patřit zájemcům o studiu na elektrotechnické fakultě, kde kromě informací o studiu budou také moci nahlédnout do poslucháren a laboratoří, chybět nebude ani prohlídka výzkumného centra RICE.
Pedagogická fakulta přivítá návštěvníky v pátek 20. ledna od 8 do 16 hodin ve svých třech budovách ve Veleslavínově 42, Klatovské 51 a Chodském náměstí 1.
Fakulta aplikovaných věd ukáže zájemcům o studium své výukové a laboratorní pracoviště ve středu 25. ledna od 8:30 a chybět nebude ani beseda o studiu a přijímacím řízení na této fakultě.
Ve stejný den se uchazeči mohou podívat na právnickou fakultu, kde od 10 hodin bude probíhat setkání s pedagogy i s odborníky z praxe.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

03.01.17


Katedra hudební výchovy otvírá od září kroužky pro děti


Fakulta pedagogická

19

25.05.17


Studenti se utkali na olympiádě techniky


Fakulta pedagogická

257

24.05.17


Západočeskou univerzitu navštívila čínská velvyslankyně


Celouniverzitní

49

29.05.17