Knihovna uspořádala workshop „Technické vybavení prostoru učení“

Ve dnech 17.-18. ledna uspořádala Univerzitní knihovna na Západočeské univerzitě dvoudenní workshop, kterého se zúčastnili zástupci čtyř významných knihoven.
Akce byla jedna z prvních v rámci projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ z Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.
Workshopu se zúčastnili kooperační partneři z Univerzitní knihovny Technické univerzity v Chemnitz, Vysokoškolské knihovny Vysoké školy Zittau/Görlitz a ze dvou libereckých knihoven - Krajské a vědecké knihovny a Univerzitní knihovny Technické univerzity. Knihovníci si vyměnili zkušenosti s technickým vybavením knihoven a zamysleli se nad dalšími možnostmi využití techniky do budoucna. Fotografie z workshopu naleznete na facebooku knihovny.
Důležitým přínosem projektu je dále konsorciální pořízení elektronických informačních zdrojů - databází, e-knih. Už od ledna 2017 získala Univerzitní knihovna přístup ke dvěma kolekcím databáze vědeckých časopisů Taylor & Francis (Social Science & Humanities Library a Science & Technoloy Library).
Knihovna může v rámci projektu opět zdarma nabídnout mezinárodní meziknihovní výpůjčky knih z německých knihoven Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek (katalog) a Hochschule ZIttau/Görlitz - Hochschulbibliothek (katalog).
V rámci projektu bude probíhat řada dalších aktivit - workshopy ke knihovnické problematice, stáže pracovníků, podpora Open Acces. Projekt byl zahájen v říjnu 2016 a končí koncem roku 2018. Navazuje na projekt „Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic“, který proběhl v roce 2014.
Více informací k projektu můžete najít na webové stránce projektu.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

19.01.17


Konference ESCO 2018 přiblížila trendy ve výpočetních metodách


Fakulta elektrotechnická

16

19.06.18


V Plzni se koná konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin


Fakulta strojní

78

13.06.18


Profesor Hamid Ekbia představil koncept heteromatizace


Fakulta filozofická

43

14.06.18