Knihovna uspořádala workshop „Technické vybavení prostoru učení“

Ve dnech 17.-18. ledna uspořádala Univerzitní knihovna na Západočeské univerzitě dvoudenní workshop, kterého se zúčastnili zástupci čtyř významných knihoven.
Akce byla jedna z prvních v rámci projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ z Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.
Workshopu se zúčastnili kooperační partneři z Univerzitní knihovny Technické univerzity v Chemnitz, Vysokoškolské knihovny Vysoké školy Zittau/Görlitz a ze dvou libereckých knihoven - Krajské a vědecké knihovny a Univerzitní knihovny Technické univerzity. Knihovníci si vyměnili zkušenosti s technickým vybavením knihoven a zamysleli se nad dalšími možnostmi využití techniky do budoucna. Fotografie z workshopu naleznete na facebooku knihovny.
Důležitým přínosem projektu je dále konsorciální pořízení elektronických informačních zdrojů - databází, e-knih. Už od ledna 2017 získala Univerzitní knihovna přístup ke dvěma kolekcím databáze vědeckých časopisů Taylor & Francis (Social Science & Humanities Library a Science & Technoloy Library).
Knihovna může v rámci projektu opět zdarma nabídnout mezinárodní meziknihovní výpůjčky knih z německých knihoven Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek (katalog) a Hochschule ZIttau/Görlitz - Hochschulbibliothek (katalog).
V rámci projektu bude probíhat řada dalších aktivit - workshopy ke knihovnické problematice, stáže pracovníků, podpora Open Acces. Projekt byl zahájen v říjnu 2016 a končí koncem roku 2018. Navazuje na projekt „Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic“, který proběhl v roce 2014.
Více informací k projektu můžete najít na webové stránce projektu.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

19.01.17


Univerzita zve na festival jógy


Celouniverzitní

29

19.09.17


Zaměstnanci ZČU podpořili koupí dětských obrazů výzkum Crohnovy choroby


Fakulta aplikovaných věd

17

19.09.17


ZČU na veletrhu v Seville vyjednala nové destinace pro studijní stáže


Zahraniční vztahy

11

21.09.17