Ekonomická fakulta se představila zájemcům o studium

Dny otevřených dveří proběhly jak na univerzitním kampusu v Plzni, tak v budově fakulty v Chebu.

V Plzni se sešlo více jak 300 zájemců o bakalářské studium. Uchazeče přivítal děkan fakulty Miroslav Plevný. Proděkanka pro studijní záležitosti Hana Kunešová a proděkan pro vnější vztahy a zahraniční mobility Jiří Preis jim pak poskytli informace o studijních oborech, možnostech studia v zahraničí a přijímacím řízení. Součástí Dne otevřených dveří byla také prohlídka kampusu ZČU a prezentace společnosti SCIO s informacemi o Národní srovnávací zkoušce, která na fakultě ekonomické od letošního roku tvoří volitelnou část přijímacího řízení a uchazeč za ni může získat bonusové body.

Podobný program nabídla fakulta i ve své budově v Chebu.

Video


Galerie


Fakulta ekonomická

Barbara Trojanowská

24.01.17


Západočeskou univerzitu navštívili zástupci univerzity v Regensburgu


Zahraniční vztahy

93

08.03.17


Sutnarka zve na přednášky o umění ve veřejném prostoru


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

36

10.03.17


Francouzští studenti přijeli na pedagogickou stáž do Plzně


Fakulta filozofická

93

09.03.17