Projekt Zdravé společenství má pomoci mentálně postiženým se zdravým životním stylem

Katedra tělesné výchovy pedagogické fakulty se od září 2016 účastní projektu Zdravé společenství (Healthy Community) v rámci Hnutí speciálních olympiád. Jeho hlavním smyslem je vytvořit „zdravá společenství“, která by byla přívětivá pro zdravý životní styl osob s mentálním postižením a jejich rodin.

K naplnění tohoto cíle by měla sloužit součinnost mezi vzděláváním (osvětou), zpřístupněním pohybových aktivit pro tyto jedince a monitorováním jejich zdraví a pohybových aktivit. Projekt, který je koncipován na tři roky, financuje mezinárodní program Speciálních olympiád (SOI) a soukromý sponzor Tom Golisano. Z Evropských zemí byly prostřednictvím grantové soutěže SOI vybrány Česká republika, Polsko a Belgie.

Základem programu je propojení v tzv. trianglu: jedním z vrcholů je univerzita či jiný typ terciálního vzdělávání, další vrchol tvoří jednotka místní politiky a posledním je právě cílová skupina osob s mentálním postižením a jejich blízcí. V Plzni tvoří vrcholy Západočeská univerzita v Plzni, zastupitelé z ÚMO 1 Občané pro Lochotín a zúčastnění jedinci s mentálním postižením. Jedná se především o členy navštěvující nově založený oddíl Speciálních olympiád Spirála při USK FPe ZČU v Plzni, děti z organizace Procit, z.s. sdružující rodiny a přátele dětí s autismem a děti navštěvující vybrané speciální školy v celém Plzeňském kraji.  

Fakulta pedagogická

Věra Knappová

29.01.17


Univerzitní knihovna rozšířila nabídku českých e-knih


Univerzitní knihovna

0

20.09.17


ELSA Plzeň uspořádala seznamovací kurz pro prváky


Studentské organizace

33

19.09.17


Podzim je na ZČU ve znamení voleb


Celouniverzitní

56

22.09.17