Projekt Zdravé společenství má pomoci mentálně postiženým se zdravým životním stylem

Katedra tělesné výchovy pedagogické fakulty se od září 2016 účastní projektu Zdravé společenství (Healthy Community) v rámci Hnutí speciálních olympiád. Jeho hlavním smyslem je vytvořit „zdravá společenství“, která by byla přívětivá pro zdravý životní styl osob s mentálním postižením a jejich rodin.

K naplnění tohoto cíle by měla sloužit součinnost mezi vzděláváním (osvětou), zpřístupněním pohybových aktivit pro tyto jedince a monitorováním jejich zdraví a pohybových aktivit. Projekt, který je koncipován na tři roky, financuje mezinárodní program Speciálních olympiád (SOI) a soukromý sponzor Tom Golisano. Z Evropských zemí byly prostřednictvím grantové soutěže SOI vybrány Česká republika, Polsko a Belgie.

Základem programu je propojení v tzv. trianglu: jedním z vrcholů je univerzita či jiný typ terciálního vzdělávání, další vrchol tvoří jednotka místní politiky a posledním je právě cílová skupina osob s mentálním postižením a jejich blízcí. V Plzni tvoří vrcholy Západočeská univerzita v Plzni, zastupitelé z ÚMO 1 Občané pro Lochotín a zúčastnění jedinci s mentálním postižením. Jedná se především o členy navštěvující nově založený oddíl Speciálních olympiád Spirála při USK FPe ZČU v Plzni, děti z organizace Procit, z.s. sdružující rodiny a přátele dětí s autismem a děti navštěvující vybrané speciální školy v celém Plzeňském kraji.  

Fakulta pedagogická

Věra Knappová

29. 01. 17


Miroslav Holeček byl opět zvolen kandidátem na rektora ZČU

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

28. 11. 2018

International Day 2018 je tady!

Festival Konference Studium

Zahraniční vztahy

03. 12. 2018

Studenti se mohou opět ucházet o Iberoamerickou cenu

Soutěž Studenti Univerzita

Ústav jazykové přípravy

13. 12. 2018