Malí absolventi promovali na Dětské univerzitě

Třetí ročník Dětské univerzity absolvovalo letos 61 studentů. Ve čtvrtek 2. února jim slavnostně předal diplomy rektor ZČU Miroslav Holeček a děkan FPE Miroslav Randa.

Pedagogická fakulta přichystala na podzim loňského roku třetí ročník Dětské univerzity. Pro žáky základních škol to byla výborná příležitost seznámit se s vysokoškolským prostředím a zároveň možnost využít svůj volný čas k získávání zkušeností a vzdělání.

Chlapci a děvčata ze základních škol a nižších ročníků gymnázií docházeli na pedagogickou fakultu jednou za týden, aby se zde účastnili zajímavých přednášek a workshopů nejen z matematiky, fyziky, technické výchovy, chemie, biologie, ale také hudební výchovy, německého jazyka, pedagogiky a tělesné výchovy. Tradičně se na výuce podílel také Dům digitálních dovedností a nově přispěly i firma Pilsen Steel a  Zoologická a botanická zahrada města Plzně. „Velký zájem byl o pokusy s tekutým dusíkem a magnety či o strojní a ruční obrábění materiálů. Zájem vzbudily i aktivity kateder hudební kultury, jazyků a pedagogiky. Osvědčily se i akce pořádané novými partnery,“ řekl garant Dětské univerzity Josef Kepka.

Ve spolupráci s Plzeňským krajem, Nakladatelstvím Fraus a dalšími partnery se na podzim uskuteční čtvrtý ročník akce, která navazuje na Komenského „Školu hrou“. Už nyní se mohou zájemci registrovat na webu Dětské univerzity. Pořadatelé pro příští ročník slibují nejen další rozšíření nabídky kurzů, ale vyloučeno není ani pokračování na jaře roku 2018. 

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

03.02.17


Valná hromada Bavorského červeného kříže ocenila fakultu zdravotnických studií


Fakulta zdravotnických studií

22

15.05.17


Plzeňské rozhovory se věnovaly vlivu nových technologií na člověka


Ústav jazykové přípravy

73

10.05.17


V centru robotiky proběhne Interdisciplinární studentská vědecká konference


Fakulta pedagogická

5

23.05.17