Rektor Holeček se zúčastnil panelové diskuse s hejtmanem

Setkání s novým hejtmanem Plzeňského kraje se uskutečnilo v úterý 7. února v Techmanii.
Panelovou diskusi na téma priorit nové krajské vlády uspořádalo vydavatelství Vltava Labe Media, které vydává regionální Deníky. Kromě hejtmana Josefa Bernarda se k plánům krajské vlády vyjádřili i další pozvaní hosté. Jedním z nich byl rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček, který hovořil o tom, jak univerzita reaguje na potřeby trhu práce. Zdůraznil, že vysoké školy mají nyní nově možnost regulovat si samy a s předstihem vnitřní rozdělení financí, a ovlivnit tak počty studentů jednotlivých oborů do budoucna v závislosti na poptávce trhu. Konkrétní požadavky by měly být specifikovány na základě dlouhodobého vyjednávání s firmami v regionu. Důležité je rozhodovat se za pomoci reálných dat - zde vidí rektor prostor pro spolupráci s krajem prostřednictvím Regionální rozvojové agentury, například v rámci projektu Kompas.

Západočeskou univerzitu v Plzni zastupovala v diskusi rovněž děkanka fakulty zdravotnických studií Ilona Mauritzová, která se vyjadřovala zejména k nedostatku finančních prostředků ve vzdělávání zdravotních sester. Fakulta nemá problém s nezájmem uchazečů, ale nemůže jich přijmout více kvůli chybějícím financím.

S pozvanými zástupci významných firem a institucí z regionu dále diskutovali například ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, Magdalena Čadová z plzeňské pobočky Úřadu práce, ředitelka Okresní hospodářské komory Radka Trylčová či Ludvík Urban z Českých drah.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

07.02.17


Vychází nové číslo časopisu ZČU&Věda


Celouniverzitní

218

17.07.17


Prestižní ocenění Evropské ženy v podnikání putuje do Plzně


Fakulta ekonomická

232

07.08.17


Tepelský klášter zdobí malby od studentů Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21

27.07.17