Darujte prostřednictvím Univerzitní knihovny knihu

14. únor není jen dnem zamilovaných, ale i Mezinárodním dnem darování knihy! Pokud máte chuť anonymně darovat novou nebo přečtenou knihu, přineste ji do Univerzitní knihovny ZČU v Plzni, která zprostředkuje předání na lůžková oddělení a LDN Městské nemocnice Plzeň a Mulačovy nemocnice v Plzni.

Knihy můžete darovat na všech plzeňských pobočkách Univerzitní knihovny ve dnech 14. až 22. února 2017. Radost udělají všechny knihy bez ohledu na žánr.

Sdílejte prosím událost na facebooku.


Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

10.02.17


Partnerství mezi ZČU a Plzeňským Prazdrojem pokračuje


Celouniverzitní

235

27.02.18


Fakulta strojní posiluje spolupráci se středními školami


Fakulta strojní

352

09.03.18


ZČU navštívili představitelé univerzity z kyrgyzské Oše


Celouniverzitní

71

13.03.18