Seminář představí Operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK je název semináře, který se uskuteční 10. března v budově NTIS, místnost US 207, Technická 8, Plzeň. Vstup na seminář je po předchozí registraci zdarma.
Seminář seznámí účastníky s programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které podporují výzkum a vývoj, budování výzkumných kapacit či uvádění inovovaných produktů na trh. Zároveň se účastníci dozví o povinnostech, které je třeba od zahájení projektu dodržovat.
Účast na semináři je bezplatná, zaregistrovat se je možné do 8. března na mailovou adresu: renata.paskova@agentura-api.org.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

13.02.17


O letní školu Univerzity třetího věku byl obrovský zájem


Celouniverzitní

251

28.07.17


Týden letní informatiky pro dívky 2017 se letos zaměřil na počítačovou grafiku


Fakulta aplikovaných věd

50

22.08.17


Kompetenční a koordinační centrum rozšíří spolupráci s přeshraniční zdravotnickou záchranou službou


Fakulta zdravotnických studií

16

27.07.17