Seminář představí Operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK je název semináře, který se uskuteční 10. března v budově NTIS, místnost US 207, Technická 8, Plzeň. Vstup na seminář je po předchozí registraci zdarma.
Seminář seznámí účastníky s programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které podporují výzkum a vývoj, budování výzkumných kapacit či uvádění inovovaných produktů na trh. Zároveň se účastníci dozví o povinnostech, které je třeba od zahájení projektu dodržovat.
Účast na semináři je bezplatná, zaregistrovat se je možné do 8. března na mailovou adresu: renata.paskova@agentura-api.org.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

13.02.17


Geomatici z FAV se podíleli na úspěšném evropském projektu


Fakulta aplikovaných věd

88

15.03.17


Vědci z NTIS pokračují v úspěšné spolupráci s lékaři na výzkumu Crohnovy choroby


Celouniverzitní

136

15.03.17


Fakulta elektrotechnická hostí konferenci Smart City Plzeň


Fakulta elektrotechnická

127

09.03.17