Startuje informační týden určený studentům, absolventům i uchazečům

Tým Informačního a poradenského centra ZČU připravil IPC týden. V prostoru Kulturky přivítá od čtvrtka 16. února studenty, absolventy i uchazeče o studium, kteří se zde dozvědí potřebné informace, mohou využít poradenství i právní pomoc či získat inspirativní rady pro svou profesní kariéru.

Program IPC týdne:

16. 2. 9:00 – 11:00 - SNÍDANĚ S IPC
Zájemci se dozví vše, co spadá do poradenské činnosti IPC, prostor bude i na otázky týkající se studia a kariérních plánů.

16. 2. 8:00 – 14:00 - BEZBARIÉROVÁ UNIVERZITA
IPC poskytuje servis uchazečům a studentům se specifickými potřebami. Zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství. Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí. Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života. Pokud potřebujete pomoci či radu, přijďte na konzultaci.

17. 2. 15:00 – 18:00 - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
Speciálně-pedagogická diagnostika je určená studentům ZČU se speciálními vzdělávacími potřebami za účelem úpravy studijního plánu. Nutná rezervace termínu zde.

22. 2. 13:00 - 16:00 - CO S POPLATKY ZA STUDIUM?
Přijďte si pro radu ohledně poplatků za studium.

23. 2. 2017 od 13:00 a od 14:00 - CO VŠE BYSTE MĚLI VĚDĚT O POPLATCÍCH A JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ODVOLÁNÍ
Informace ke změnám ve vyměřování poplatků za studium dle par. 58 odst. 3 v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách, právní výklad, informace k parametrům pro vyměřování poplatků za studium či odvolání poskytne právník univerzity Jan Podola.

Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni (IPC) představuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických, právních a kariérových služeb. Poradenští pracovníci pomáhají svým klientům (tj. uchazečům o studium, stávajícím studentům a absolventům) s orientací v určité problematice, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním životě.

Více informací o IPC týdnu zde.


Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

15.02.17


23. plzeňský business kotel bude patřit copywritingu


Fakulta ekonomická

11

22.02.18


Výstava ateliéru Kovu a šperku připomíná pochmurné výročí naší historie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11

20.02.18


Lékař práv aneb konference o medicínském právu již za necelý měsíc


Studentské organizace

28

13.02.18