Výstava Ohrožená architektura města Mosulu představuje unikátní projekt

Až do konce března se mohou návštěvníci výstavy seznámit s architektonickým dědictvím města, jehož osud závažně poznamenává válka. Interaktivní mapu zničených památek sestavuje tým čtyř českých vědců, mezi něž patří i Lenka Starková z filozofické fakulty.
Unikátní projekt Ohrožená architektura města Mosul se rozběhl v roce 2014, rok poté, co severoiráckou metropoli Mosul obsadila radikální organizace Islámský stát. Projekt se snaží shromáždit dostupná data o zničených památkách, která by měla pomoci při jeho budoucí obnově. Informace o destrukci jsou čerpány z médií, od iráckých spolupracovníků a především ze satelitních snímků, jejichž analýza poskytuje jednoznačný důkaz o tom, že byla příslušná stavba zničena nebo poškozena.

"Podle aktuální, ověřené databáze odstranil Islámský stát v Mosulu celkem 47 architektonických památek. Až na dvě výjimky jde o stavby náboženského určení. Jedenačtyřicet z nich jsou stavby islámské - mešity, mauzolea, hrobky a hroby, ojediněle i škola. Jen čtyři zlikvidované památky byly křesťanské. Všechny zbylé kostely a kláštery však byly podle dostupných zpráv vyloupeny nebo vypáleny," vypočítává Lenka Starková z Filozofické fakulty ZČU.

Výstava Ohrožená architektura města Mosulu předkládá první výsledky projektu a je svého druhu pokusem o digitální obnovení nenávratně zničených hodnot města. Tam, kde to dochované podklady umožňují, byly vytvořeny přesné digitální modely staveb. Pramenná základna je však velmi nevyrovnaná: mosulská historická architektura se, přes své nesporné umělecké hodnoty, nestala předmětem systematické dokumentace a hloubkového studia; od roku 2003 je město z bezpečnostních důvodů západním badatelům prakticky nepřístupné. Některé zaniklé stavby tak nebyly dokumentovány ani jedinou fotografií a je dnes nemožné určit jejich umělecko-historický význam.

Ačkoli tragédie mosulské urbicidy zdaleka neskončila a na sčítání škod je ještě brzy, autoři výstavy doufají, že lze mezi odstřelenými i stále stojícími historickými dominantami města stále najít jednotlivé objekty, které bude možné po válce v různém rozsahu konzervovat a vrátit jim alespoň část jejich původní hodnoty a krásy.

Výstava je ke zhlédnutí až do 31. března v pracovní dny od 10 do 18 hodin v Galerii Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. V pondělí 20. března od 16 hodin je možné se zúčastnit komentované prohlídky s autory výstavy Lenkou Starkovou, Karlem Nováčkem, Miroslavem Melčákem a Ondřejem Beránkem. 

Více o projektu se dozvíte na jeho webových stránkách.


Galerie


Velká (Núruddínova) mešita s minaretem al-Hadbá’ v pohledu od jihovýchodu, původní podoba před zbořením v roce 1942.

Kolosální skulptura lva (9. století před Kr.) Dvojice stejných lvů původně střežila bránu chrámu bohyně Ištar v asyrské metropoli Nimrúd. Tato socha byla objevena iráckými archeology v roce 2001 a vystavena v Mosulském muzeu až do roku 2014, kdy byla zničena radikály tzv. Islámského státu. Druhý lev byl odhalen vykopávkami A. H. Layarda v roce 1850 a nachází se v expozici Britského muzea v Londýně. Digitální trojrozměrný model vytvořený z kolekce amatérských fotografií.

Animovaná vizualizace 3D modelu města Mosul. Pohled na pravobřežní s historickým jádrem města. 3D model byl vytvořen zpracováním satelitních snímků.

Fakulta filozofická

Kateřina MODRÁ

28.02.17


Studenti představili novou formuli


Celouniverzitní

175

30.06.17


Diplom letos převzalo téměř dva tisíce absolventů


Celouniverzitní

240

17.07.17


Česko-německý workshop propojil designéry, fyzioterapeuty a ergoterapeuty


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

50

19.06.17