Výstava Ohrožená architektura města Mosulu představuje unikátní projekt

Až do konce března se mohou návštěvníci výstavy seznámit s architektonickým dědictvím města, jehož osud závažně poznamenává válka. Interaktivní mapu zničených památek sestavuje tým čtyř českých vědců, mezi něž patří i Lenka Starková z filozofické fakulty.
Unikátní projekt Ohrožená architektura města Mosul se rozběhl v roce 2014, rok poté, co severoiráckou metropoli Mosul obsadila radikální organizace Islámský stát. Projekt se snaží shromáždit dostupná data o zničených památkách, která by měla pomoci při jeho budoucí obnově. Informace o destrukci jsou čerpány z médií, od iráckých spolupracovníků a především ze satelitních snímků, jejichž analýza poskytuje jednoznačný důkaz o tom, že byla příslušná stavba zničena nebo poškozena.

"Podle aktuální, ověřené databáze odstranil Islámský stát v Mosulu celkem 47 architektonických památek. Až na dvě výjimky jde o stavby náboženského určení. Jedenačtyřicet z nich jsou stavby islámské - mešity, mauzolea, hrobky a hroby, ojediněle i škola. Jen čtyři zlikvidované památky byly křesťanské. Všechny zbylé kostely a kláštery však byly podle dostupných zpráv vyloupeny nebo vypáleny," vypočítává Lenka Starková z Filozofické fakulty ZČU.

Výstava Ohrožená architektura města Mosulu předkládá první výsledky projektu a je svého druhu pokusem o digitální obnovení nenávratně zničených hodnot města. Tam, kde to dochované podklady umožňují, byly vytvořeny přesné digitální modely staveb. Pramenná základna je však velmi nevyrovnaná: mosulská historická architektura se, přes své nesporné umělecké hodnoty, nestala předmětem systematické dokumentace a hloubkového studia; od roku 2003 je město z bezpečnostních důvodů západním badatelům prakticky nepřístupné. Některé zaniklé stavby tak nebyly dokumentovány ani jedinou fotografií a je dnes nemožné určit jejich umělecko-historický význam.

Ačkoli tragédie mosulské urbicidy zdaleka neskončila a na sčítání škod je ještě brzy, autoři výstavy doufají, že lze mezi odstřelenými i stále stojícími historickými dominantami města stále najít jednotlivé objekty, které bude možné po válce v různém rozsahu konzervovat a vrátit jim alespoň část jejich původní hodnoty a krásy.

Výstava je ke zhlédnutí až do 31. března v pracovní dny od 10 do 18 hodin v Galerii Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. V pondělí 20. března od 16 hodin je možné se zúčastnit komentované prohlídky s autory výstavy Lenkou Starkovou, Karlem Nováčkem, Miroslavem Melčákem a Ondřejem Beránkem. 

Více o projektu se dozvíte na jeho webových stránkách.


Galerie


Velká (Núruddínova) mešita s minaretem al-Hadbá’ v pohledu od jihovýchodu, původní podoba před zbořením v roce 1942.

Kolosální skulptura lva (9. století před Kr.) Dvojice stejných lvů původně střežila bránu chrámu bohyně Ištar v asyrské metropoli Nimrúd. Tato socha byla objevena iráckými archeology v roce 2001 a vystavena v Mosulském muzeu až do roku 2014, kdy byla zničena radikály tzv. Islámského státu. Druhý lev byl odhalen vykopávkami A. H. Layarda v roce 1850 a nachází se v expozici Britského muzea v Londýně. Digitální trojrozměrný model vytvořený z kolekce amatérských fotografií.

Animovaná vizualizace 3D modelu města Mosul. Pohled na pravobřežní s historickým jádrem města. 3D model byl vytvořen zpracováním satelitních snímků.

Fakulta filozofická

Kateřina MODRÁ

28.02.17


Studenti programu Ekonomika a management mohou i nadále získat také německý diplom


Fakulta ekonomická

49

12.06.18


Workshop ukázal možnosti spolupráce mezi ZČU a zaměstnavateli


Celouniverzitní

73

07.06.18


Národní konference transferu umožnila intenzivní výměnu zkušeností


Celouniverzitní

97

14.06.18