Moderní výukové postupy představí série workshopů

Sarah Leupen z univerzity v Baltimoru povede na ZČU sérii workshopů, které odhalí moderní výukové metody. První z nich začíná již 15. března.
Semináře jsou určené pro vyučující všech stupňů vzdělávacího systému a povede je Sarah Leupen, která tento akademický rok vyučuje na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Plzni v rámci Fulbrightovy komise. Jednotlivé workshopy se konají 15. března, 19. dubna a 24. května vždy od 16 hodin v US Pointu na kampusu na Borských polích.

Worskhopy probíhají v angličtině, účast na nich je zdarma po předchozí registraci.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Kateřina MODRÁ

07.03.17


Geomatici z FAV se podíleli na úspěšném evropském projektu


Fakulta aplikovaných věd

91

15.03.17


Festival arabské kultury je letos online


Celouniverzitní

240

17.03.17


Výzkumné centrum RICE se představí na veletrhu AMPER


Fakulta elektrotechnická

59

14.03.17