Sutnarka zve na přednášky o umění ve veřejném prostoru

Téma umění ve veřejném prostoru představí dvě přednášky Pavla Karouse, které se uskuteční ve čtvrtek 16. března v budově FDULS.

Ve čtvrtek 16. března na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara proběhnou dvě přednášky, na které Sutnarka zve jak studenty, tak širokou veřejnost.

9:00
Umění v „reálném kapitalismu"
Otázky současného vizuálního umění ve veřejném prostoru v Čechách a na Slovensku

Přednáška je zaměřena na vývoj projevů výtvarného umění v exteriéru po roce 1989. Věnuje se krizi oficiálních státních struktur podporujících monumentální umění pro architekturu a snaží najít a pochopit jejich příčinu. Těžiště přednášky se přesouvá na problematiku neoficiálních a ilegálních intervencí do veřejného prostoru městských prostranství jako logický důsledek této krize. V závěru se přednáška zabývá nutnými východisky z úpadku výtvarné kultury veřejného prostoru.

13:00
Anti-Fascist Art

Přednáška je zaměřena na umění aktivně vystupující proti fašismu, neonacismu, rasismu a xenofobii. Umělci se stavěli proti těmto negativním sociálním jevům vždy, když se ve společnosti objevili. V přednášce se bude věnovat historii angažovaného umění proti fašistickým a nacistickým ideologiím na Slovenské a České scéně. Přednáška spojená s diskuzí by se měla zabývat otázkou, jak má vypadat angažované vizuální umění zaměřené proti fašismu dnes, kdy rasistické a xenofobní tendence nabývají v zemích Visegrádu na intenzitě, a zda může mít širší společenskou odezvu tak jako v minulosti.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

10.03.17


Studenti Sutnarky uklízeli Borská pole


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20

10.04.18


Studenti Sutnarky v Praze vystavují 2296 KILO Komiksů, ILustrací, Objektů


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18

12.04.18


Na NTC se bude konat workshop Technologie a charakteristika žárově stříkaných povlaků


Nové technologie - Výzkumné centrum

20

10.04.18