Sutnarka zve na přednášky o umění ve veřejném prostoru

Téma umění ve veřejném prostoru představí dvě přednášky Pavla Karouse, které se uskuteční ve čtvrtek 16. března v budově FDULS.

Ve čtvrtek 16. března na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara proběhnou dvě přednášky, na které Sutnarka zve jak studenty, tak širokou veřejnost.

9:00
Umění v „reálném kapitalismu"
Otázky současného vizuálního umění ve veřejném prostoru v Čechách a na Slovensku

Přednáška je zaměřena na vývoj projevů výtvarného umění v exteriéru po roce 1989. Věnuje se krizi oficiálních státních struktur podporujících monumentální umění pro architekturu a snaží najít a pochopit jejich příčinu. Těžiště přednášky se přesouvá na problematiku neoficiálních a ilegálních intervencí do veřejného prostoru městských prostranství jako logický důsledek této krize. V závěru se přednáška zabývá nutnými východisky z úpadku výtvarné kultury veřejného prostoru.

13:00
Anti-Fascist Art

Přednáška je zaměřena na umění aktivně vystupující proti fašismu, neonacismu, rasismu a xenofobii. Umělci se stavěli proti těmto negativním sociálním jevům vždy, když se ve společnosti objevili. V přednášce se bude věnovat historii angažovaného umění proti fašistickým a nacistickým ideologiím na Slovenské a České scéně. Přednáška spojená s diskuzí by se měla zabývat otázkou, jak má vypadat angažované vizuální umění zaměřené proti fašismu dnes, kdy rasistické a xenofobní tendence nabývají v zemích Visegrádu na intenzitě, a zda může mít širší společenskou odezvu tak jako v minulosti.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

10.03.17


Děti se učí anglicky na zámku


Celouniverzitní

87

12.07.17


Studentská formule si připsala další úspěch na mezinárodních závodech


Celouniverzitní

138

08.08.17


Studetni strojní fakulty absolvovali letní jadernou školu na Ukrajině


Fakulta strojní

46

25.07.17