Sutnarka zve na přednášky o umění ve veřejném prostoru

Téma umění ve veřejném prostoru představí dvě přednášky Pavla Karouse, které se uskuteční ve čtvrtek 16. března v budově FDULS.

Ve čtvrtek 16. března na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara proběhnou dvě přednášky, na které Sutnarka zve jak studenty, tak širokou veřejnost.

9:00
Umění v „reálném kapitalismu"
Otázky současného vizuálního umění ve veřejném prostoru v Čechách a na Slovensku

Přednáška je zaměřena na vývoj projevů výtvarného umění v exteriéru po roce 1989. Věnuje se krizi oficiálních státních struktur podporujících monumentální umění pro architekturu a snaží najít a pochopit jejich příčinu. Těžiště přednášky se přesouvá na problematiku neoficiálních a ilegálních intervencí do veřejného prostoru městských prostranství jako logický důsledek této krize. V závěru se přednáška zabývá nutnými východisky z úpadku výtvarné kultury veřejného prostoru.

13:00
Anti-Fascist Art

Přednáška je zaměřena na umění aktivně vystupující proti fašismu, neonacismu, rasismu a xenofobii. Umělci se stavěli proti těmto negativním sociálním jevům vždy, když se ve společnosti objevili. V přednášce se bude věnovat historii angažovaného umění proti fašistickým a nacistickým ideologiím na Slovenské a České scéně. Přednáška spojená s diskuzí by se měla zabývat otázkou, jak má vypadat angažované vizuální umění zaměřené proti fašismu dnes, kdy rasistické a xenofobní tendence nabývají v zemích Visegrádu na intenzitě, a zda může mít širší společenskou odezvu tak jako v minulosti.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

10.03.17


Film absolventa FDULS zaujal francouzské Annecy


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

3

21.06.18


Mezi vystavovateli na Veletrhu vědy je i ZČU


Celouniverzitní

232

06.06.18


Bakalářská práce bodovala v soutěži Česká hra roku 2017


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

47

12.06.18