Na strojní fakultě se sešla Průmyslová rada

Ve čtvrtek 9. března se uskutečnilo čtvrté zasedání Průmyslové rady Fakulty strojní ZČU, která je jedním z poradních orgánů děkana. 

Mezi 33 stálých členů rady patří zástupci významných podniků, CzechInvestu, Plzeňského kraje, Západočeské univerzity a poradce ministryně pro místní rozvoj v oblasti SmartCity. Pozvání na čtvrté zasedání tentokrát přijali představitelé deseti středních škol.

„Hlavní motivací setkání členů Průmyslové rady je zamyšlení se nad postupnou transformací společnosti v duchu Průmyslu 4.0,“  řekl Milan Edl, děkan fakulty.

Vysoká škola současnosti by měla studenty připravit na profese, které teprve vzniknou. Vychovávat by proto měla absolventy se schopnostmi neustále se učit a přizpůsobovat se. V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona se fakulta bude snažit o vytvoření studijních programů, které jí pomohou pružněji reagovat na požadavky praxe. Zároveň by neměla podlehnout pouhé společenské poptávce a měla by se snažit o udržení standardu elitní vzdělávací instituce.  Fakulta strojní se zaměřuje také na zahraniční spolupráci, v poslední době konkrétně na Bavorsko a Ukrajinu.

Problémem celé společnosti není jen akutní nedostatek technicky vzdělaných absolventů, ale razantně ubývá i pedagogů schopných učit technické předměty. Členové rady se dohodli, že zorganizují ještě v tomto akademickém roce seminář zaměřený na konkrétní kroky, které by podpořily technické vzdělávání i na základních a středních školách. V souvislosti s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů rada navrhla utvořit ve spolupráci s pedagogickou fakultou samostatnou pracovní skupinu, která se tímto tématem bude zabývat. Firmy skloubí své individuální aktivity na podporu technického vzdělávání s aktivitami fakulty strojní.

Zástupci průmyslové praxe vyvolali debatu o možnosti otevření dalších profesně zaměřených bakalářských studijních programů. Představitelé firem Škoda Transportation, Grammer a Witte Automotive oficiálně deklarovali zájem o bakalářský studijní program profesně zaměřený na jakost.

Příští zasedání Průmyslové rady je plánováno na podzim tohoto roku.


Fakulta strojní

Kamila Kolářová

23. 03. 2017


Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se mohou hlásit ke studiu

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019

Prestižní Cenu Jacquese Derridy získal už druhý zaměstnanec Fakulty filozofické

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

01. 07. 2019

Zájemci o studium na ZČU mají ještě šanci. Druhé kolo přijímacího řízení stále probíhá

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019