Na strojní fakultě se sešla Průmyslová rada

Ve čtvrtek 9. března se uskutečnilo čtvrté zasedání Průmyslové rady Fakulty strojní ZČU, která je jedním z poradních orgánů děkana. 

Mezi 33 stálých členů rady patří zástupci významných podniků, CzechInvestu, Plzeňského kraje, Západočeské univerzity a poradce ministryně pro místní rozvoj v oblasti SmartCity. Pozvání na čtvrté zasedání tentokrát přijali představitelé deseti středních škol.

„Hlavní motivací setkání členů Průmyslové rady je zamyšlení se nad postupnou transformací společnosti v duchu Průmyslu 4.0,“  řekl Milan Edl, děkan fakulty.

Vysoká škola současnosti by měla studenty připravit na profese, které teprve vzniknou. Vychovávat by proto měla absolventy se schopnostmi neustále se učit a přizpůsobovat se. V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona se fakulta bude snažit o vytvoření studijních programů, které jí pomohou pružněji reagovat na požadavky praxe. Zároveň by neměla podlehnout pouhé společenské poptávce a měla by se snažit o udržení standardu elitní vzdělávací instituce.  Fakulta strojní se zaměřuje také na zahraniční spolupráci, v poslední době konkrétně na Bavorsko a Ukrajinu.

Problémem celé společnosti není jen akutní nedostatek technicky vzdělaných absolventů, ale razantně ubývá i pedagogů schopných učit technické předměty. Členové rady se dohodli, že zorganizují ještě v tomto akademickém roce seminář zaměřený na konkrétní kroky, které by podpořily technické vzdělávání i na základních a středních školách. V souvislosti s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů rada navrhla utvořit ve spolupráci s pedagogickou fakultou samostatnou pracovní skupinu, která se tímto tématem bude zabývat. Firmy skloubí své individuální aktivity na podporu technického vzdělávání s aktivitami fakulty strojní.

Zástupci průmyslové praxe vyvolali debatu o možnosti otevření dalších profesně zaměřených bakalářských studijních programů. Představitelé firem Škoda Transportation, Grammer a Witte Automotive oficiálně deklarovali zájem o bakalářský studijní program profesně zaměřený na jakost.

Příští zasedání Průmyslové rady je plánováno na podzim tohoto roku.


Fakulta strojní

Kamila Kolářová

23. 03. 2017


Studenti vyzývají k zapálení svíčky za Jana Palacha

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta filozofická

09. 01. 2019

Studenti se mohou opět ucházet o Iberoamerickou cenu

Soutěž Studenti Univerzita

Ústav jazykové přípravy

13. 12. 2018

Slavný typograf Rostislav Vaněk vystavuje v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 01. 2019