Na univerzitu opět přiletěl upír

Tradiční Univerzitní upír se koná již po jedenadvacáté. Studenti, absolventi, zaměstnanci i pedagogové Západočeské univerzity
v Plzni mohou ode dneška až do středy 29. března společně darovat krev.

Na transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň v ulici 17. listopadu mohou  zájemci o dárcovství přijít v úterý 28. března od 7 do 12 hodin, ve středu pak až do 16.30 hodin.

Akce na podporu celouniverzitního dobrovolného dárcovství krve na Západočeské univerzitě v Plzni probíhá vždy jednou za semestr. Pořádají ji týmy z fakulty pedagogické, fakulty zdravotnických studií ZČU a personál Transfuzního oddělení FN Plzeň. Za uplynulých 20 „semestrníků“ se Upírovi podařilo „vysát“ 945 litrů krve, z toho byla třetina od prvodárců.

Nováčci by se měli před první návštěvou transfuzního oddělení nejprve podívat na webové stránky transfuzního oddělení, kde najdou podrobné informace nejen o správné životosprávě před odběrem krve.

Podrobnější informace k 21. „semestrníku“ je možné najít na facebookové události akce.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

27.03.17


Profesor Hamid Ekbia představil koncept heteromatizace


Fakulta filozofická

43

14.06.18


ZČU chce se svými absolventy zůstat v kontaktu


Celouniverzitní

351

05.06.18


V Plzni se koná konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin


Fakulta strojní

86

13.06.18