Na univerzitu opět přiletěl upír

Tradiční Univerzitní upír se koná již po jedenadvacáté. Studenti, absolventi, zaměstnanci i pedagogové Západočeské univerzity
v Plzni mohou ode dneška až do středy 29. března společně darovat krev.

Na transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň v ulici 17. listopadu mohou  zájemci o dárcovství přijít v úterý 28. března od 7 do 12 hodin, ve středu pak až do 16.30 hodin.

Akce na podporu celouniverzitního dobrovolného dárcovství krve na Západočeské univerzitě v Plzni probíhá vždy jednou za semestr. Pořádají ji týmy z fakulty pedagogické, fakulty zdravotnických studií ZČU a personál Transfuzního oddělení FN Plzeň. Za uplynulých 20 „semestrníků“ se Upírovi podařilo „vysát“ 945 litrů krve, z toho byla třetina od prvodárců.

Nováčci by se měli před první návštěvou transfuzního oddělení nejprve podívat na webové stránky transfuzního oddělení, kde najdou podrobné informace nejen o správné životosprávě před odběrem krve.

Podrobnější informace k 21. „semestrníku“ je možné najít na facebookové události akce.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

27.03.17


„How to save the world“ očima studentky Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

57

01.08.17


Diplom letos převzalo téměř dva tisíce absolventů


Celouniverzitní

440

17.07.17


Odborníci ze ZČU se podíleli na mapě dopravní intenzity Plzně


Fakulta aplikovaných věd

436

26.07.17