Senioři cvičili paměť

V rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku" (Brain Awareness Week), která probíhala od 13. do 19. března, se na Univerzitě třetího věku Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Magdaleny Edlové procvičilo 291 posluchačů.
Akci pořádá od roku 1996 organizace Dana Alliance for the Brain. Cílem národního týdne trénování paměti  je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Osvětové přednášky se konají zdarma.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

27.03.17


ZČU získá nejvíce prostředků z výzvy Předaplikační výzkum pro ITI


Celouniverzitní

180

19.02.18


Televize ZAK zachytila promoci Dětské univerzity


Fakulta pedagogická

55

20.02.18


Festival arabské kultury chystá první orientální street food market v Plzni


Celouniverzitní

14

21.02.18