Přednáškou Kníže Metternich a západní Čechy pokračuje cyklus přednášek filozofické fakulty

Cyklus přednášek ve spolupráci filozofické fakulty a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje pokračuje ve středu 29. března od 17 hodin první přednáškou z plánovaného cyklu, který v tomto semestru garantuje katedra historických věd. Miroslav Šedivý vystoupí na téma Kníže Metternich a západní Čechy. Přednáška začíná v 17 hodin a uskuteční se tradičně ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje ve Smetanových sadech.

Kníže Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneburg (1773–1859) je dodnes připomínán především jako jeden ze strůjců pádu Napoleona I. a postnapoleonské rekonstrukce Evropy na Vídeňském kongresu (1814–1815), případně jako tvůrce zahraniční politiky Rakouského císařství v období téměř čtyřiceti let (1809–1848). Poněkud se však zapomíná na skutečnost, že na západě Čech, které v první polovině 19. století tvořily nedílnou součást habsburského soustátí, kníže Metternich vlastnil dvě panství: Kynžvart nedaleko Mariánských lázní a Plasy poblíž Plzně. Současně zde docházelo k významným setkáváním evropských panovníků a diplomatů, například v Karlových Varech. Cílem přednášky je proto představit tuto významnou osobnost skrze jeho vztah k regionu západních Čech a zejména na příkladu jeho chování vůči vlastním poddaným na Kynžvartu a v Plasích vyvrátit některá zažitá negativní klišé, která ve spojení s Metternichem dosud v české společnosti přetrvávají.

Fakulta filozofická

Helena Horová

28.03.17


Profesor Hamid Ekbia představil koncept heteromatizace


Fakulta filozofická

45

14.06.18


Letní škola virtuální reality naučí, jak si udělat vlastní hru


Fakulta strojní

52

11.06.18


Katedra německého jazyka zaujala na konferenci studentskou učebnicí


Fakulta pedagogická

237

15.06.18