Přednáškou Kníže Metternich a západní Čechy pokračuje cyklus přednášek filozofické fakulty

Cyklus přednášek ve spolupráci filozofické fakulty a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje pokračuje ve středu 29. března od 17 hodin první přednáškou z plánovaného cyklu, který v tomto semestru garantuje katedra historických věd. Miroslav Šedivý vystoupí na téma Kníže Metternich a západní Čechy. Přednáška začíná v 17 hodin a uskuteční se tradičně ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje ve Smetanových sadech.

Kníže Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneburg (1773–1859) je dodnes připomínán především jako jeden ze strůjců pádu Napoleona I. a postnapoleonské rekonstrukce Evropy na Vídeňském kongresu (1814–1815), případně jako tvůrce zahraniční politiky Rakouského císařství v období téměř čtyřiceti let (1809–1848). Poněkud se však zapomíná na skutečnost, že na západě Čech, které v první polovině 19. století tvořily nedílnou součást habsburského soustátí, kníže Metternich vlastnil dvě panství: Kynžvart nedaleko Mariánských lázní a Plasy poblíž Plzně. Současně zde docházelo k významným setkáváním evropských panovníků a diplomatů, například v Karlových Varech. Cílem přednášky je proto představit tuto významnou osobnost skrze jeho vztah k regionu západních Čech a zejména na příkladu jeho chování vůči vlastním poddaným na Kynžvartu a v Plasích vyvrátit některá zažitá negativní klišé, která ve spojení s Metternichem dosud v české společnosti přetrvávají.

Fakulta filozofická

Helena Horová

28.03.17


Ekonomickou fakultu povede Michaela Krechovská


Fakulta ekonomická

1062

16.11.17


Rektor ZČU podepsal smlouvu s ministrem školství o česko-německé spolupráci ve vzdělávání mládeže


Celouniverzitní

230

16.11.17


Jiří Martan zastupuje ZČU v Radě Evropské platformy Photonics21


Nové technologie - Výzkumné centrum

47

21.11.17