Hejtman ocenil Karla Raunera z pedagogické fakulty za jeho úspěšnou pedagogickou práci

Symbolicky v Den učitelů ocenil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard 23 pedagogů ze škol v Plzeňském kraji. Mezi oceněními je také Karel Rauner z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty.

Karel Rauner se od roku 1971 věnuje profesi vysokoškolského učitele a připravuje budoucí učitele fyziky na plzeňské pedagogické fakultě. Významným úsekem jeho celoživotní práce je příprava talentů a práce s mládeží. Je znám jako skvělý experimentátor a lektor přednášek a seminářů pro školy. Již 30 let opravuje úlohy krajských kol fyzikální olympiády a ani pořádání Dnů vědy a techniky či Nocí vědců si nelze bez Karla Raunera představit.


Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

28.03.17


Zaměstnaci a studenti ZČU si mohou nechat změřit tělesné složení se slevou


Fakulta zdravotnických studií

227

22.05.17


Vítězové matematické olympiády byli odměněni na půdě FAV


Fakulta aplikovaných věd

0

30.05.17


Studenti prezentovali své výsledky na Studentské vědecké konferenci FAV 2017


Fakulta aplikovaných věd

0

30.05.17