Hejtman ocenil Karla Raunera z pedagogické fakulty za jeho úspěšnou pedagogickou práci

Symbolicky v Den učitelů ocenil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard 23 pedagogů ze škol v Plzeňském kraji. Mezi oceněními je také Karel Rauner z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty.

Karel Rauner se od roku 1971 věnuje profesi vysokoškolského učitele a připravuje budoucí učitele fyziky na plzeňské pedagogické fakultě. Významným úsekem jeho celoživotní práce je příprava talentů a práce s mládeží. Je znám jako skvělý experimentátor a lektor přednášek a seminářů pro školy. Již 30 let opravuje úlohy krajských kol fyzikální olympiády a ani pořádání Dnů vědy a techniky či Nocí vědců si nelze bez Karla Raunera představit.


Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

28.03.17


NTC zve na Workshop studentských prací 2018 do České Lípy


Nové technologie - Výzkumné centrum

29

12.09.18


Fakulta elektrotechnická uzavřela významnou smlouvu se společností Eaton Corporation


Fakulta elektrotechnická

314

31.08.18


25 let partnerství Plzně a Regensburgu si připomněl také Tandem ZČU


Celouniverzitní

133

19.09.18