Hejtman ocenil Karla Raunera z pedagogické fakulty za jeho úspěšnou pedagogickou práci

Symbolicky v Den učitelů ocenil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard 23 pedagogů ze škol v Plzeňském kraji. Mezi oceněními je také Karel Rauner z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty.

Karel Rauner se od roku 1971 věnuje profesi vysokoškolského učitele a připravuje budoucí učitele fyziky na plzeňské pedagogické fakultě. Významným úsekem jeho celoživotní práce je příprava talentů a práce s mládeží. Je znám jako skvělý experimentátor a lektor přednášek a seminářů pro školy. Již 30 let opravuje úlohy krajských kol fyzikální olympiády a ani pořádání Dnů vědy a techniky či Nocí vědců si nelze bez Karla Raunera představit.


Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

28.03.17


Pedagogická fakulta přijímá přihlášky do nového programu Pedagogika pohybové prevence


Fakulta pedagogická

203

29.05.18


Na DronFestu se představí také fakulty ZČU


Celouniverzitní

95

29.05.18


Cenu Ladislava Sutnara převzal zakladatel TED.com Richard Saul Wurman


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

0

12.06.18