Vladimír Dlouhý přednášel studentům

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý zavítal na Západočeskou univerzitu v Plzni 29. března.
Česká ekonomika 2017: stabilita, růst a nedostatek pracovních sil. Takový byl název přednášky, s níž vystoupil převážně před posluchači fakulty ekonomické. Ještě předtím se setkal s rektorem Miroslavem Holečkem a navštívil výzkumné centrum RTI strojní fakulty.

Galerie


Fakulta ekonomická

Kamila Kolářová

29.03.17


Přijďte si na Noc literatury poslechnout mistra ve slam poetry Filipa Korytu


Celouniverzitní

8

05.05.18


Sportovci ZČU Western Stars přivezli z Milána tři poháry


Celouniverzitní

42

03.05.18


ELSA Plzeň nahlédla s plukovníkem Dvořákem do kriminalistiky 21. století


Studentské organizace

20

07.05.18