O prázdninách se na univerzitě otevře osm letních škol

Letošní letní školy se zaměřují na cizí jazyky, design, techniku či informatiku a jsou určeny pro nejrůznější věkové skupiny, od žáků základních škol přes středoškoláky a vysokoškoláky až po širokou veřejnost. Do kurzů je možné se hlásit již nyní.

Mezinárodní letní jazyková škola

28. ročník Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ) se koná již tradičně po dobu tří týdnů v červenci. Jazykové kurzy, na které se hlásí stovky zájemců, jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Díky účasti zahraničních lektorů i studentů se tak na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství. Vybrat si mohou z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro děti od šesti let, žáky základních škol, studenty středních škol, vysokoškoláky a samozřejmě pro širokou veřejnost. V rámci letošního ročníku se uskuteční také letní dětský jazykový kurz "Na zámku jen anglicky", který pořádá správa kolejí a menz v univerzitním školicím a rekreačním středisku Nečtiny pro děti od 7 do 11 let. Čeká je týden plný angličtiny, celotáborová hra a pestrý program nabízející zábavu, výlety i dobrodružství. Děti se na jeden týden ocitnou v prostředí „anglického zámku“, kde budou nenuceně používat angličtinu celý den při běžných činnostech.
Pořadatel: Ústav jazykové přípravy ZČU
Termín: 10. 7.–28. 7. 2017
Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22
Uzávěrka přihlášek: 21. 5. 2017

Artcamp
Již 13. ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp opět nabízí všem příznivcům umění nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost objevit či prohloubit svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých školách. Letošní ročník se bude opět konat v inspirativních prostorách ateliérů moderní budovy fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Záštitu letošnímu ArtCampu udělil první náměstek primátora Martin Baxa. Zájemci mohou vybírat ze čtyřicítky uměleckých kurzů, které proběhnou pod vedením pedagogů fakulty a hostujících umělců z Íránu, Polska, Japonska, Kanady, Slovenska, Velké Británie a České republiky. Mezi novinky letošního roku patří dva kurzy zaměřené na ilustraci. V prvním z nich odhalí účastníci pod vedením japonské umělkyně Hiroko Matsushity principy japonských a dalších tradičních technik skládání a stříhání papíru pro tvorbu trojrozměrného díla, v druhém pak íránský umělec Ali Bozari nabídne vhled do historie perské i do současnosti íránské ilustrace. Další novinkou jsou kurzy hudební kompozice a sborového zpěvu, které ArtCamp pořádá ve spolupráci s katedrou hudební kultury fakulty pedagogické.
Pořadatel: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Termín: 10.–28. 7. 2017
Místo konání: ateliéry v budově FDULS, Univerzitní 28, Plzeň (areál Bory) + plenér
Uzávěrka přihlášek: 25. 5. 2017

JuniorFEL
Fakulta elektrotechnická pořádá již 11. ročník letní univerzity JuniorFEL. Ta je tradičně určena pro žáky 5.–9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.Novinkou v letošním roce je [JuniorFEL2] pro studenty netechnických středních škol ve věku 16–19 let. Během posledního srpnového týdne se všichni účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Během týdne se například dozvědí co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy a jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. Na závěr je čeká slavnostní promoce, při které budou všem studentům předány absolventské diplomy.
Pořadatel: Fakulta elektrotechnická ZČU
Termín: 28. 8. – 1. 9. 2017
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2017

TyLIDi-Týden letní informatiky pro dívky
Letní škola TyLIDi  je určena pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol zejména z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, které se již zajímají se o IT (informační technologie) nebo které tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem soustředění je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění
v IT profesích. Letošní ročník bude zaměřen na téma počítačová grafika a účastnice letní školy si při práci na společném projektu vyzkoušejí, že programování může zvládnout každý, pokud chce. Postupně se také seznámí s postupy pro tvorbu 3D modelů a virtuálních scén, s tvorbou textur pomocí digitální fotografie a metod počítačového zpracování digitálního obrazu a s technikami zobrazování scén ve virtuální realitě. Jako bonus se dozví, jaké je uplatnění žen v současném IT.
Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 7.–11. 8. 2017
Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017

Campo Arduino
Pátý ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino je určen studentům středních škol včetně víceletých gymnázií a žákům 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat. Řešit budou rozmanité úlohy, jako je jízda po čáře, vyhýbání se překážkám nebo průjezd bludištěm. V průběhu soustředění budou probíhat soutěže o ceny.

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 14.–18. 8. 2017
Místo konání: Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017

Letní škola virtuální reality
Již popáté pořádá katedra průmyslového inženýrství a managementu Letní školu virtuální reality, a to s podtitulem „Udělej si vlastní hru“. Akce je určena pro zvídavé studenty středních škol, kteří se seznámí s možnostmi 3D zobrazení, se speciálními haptickými ovladači a s náhlavním displejem Oculus Rift. Zjistí, jak lze rychle a efektivně vytvářet za pomocí nástroje Unity3D virtuální krajinu, která bude obsahovat stromy, vlastní 3D modely (např. domek), vodu, pohybující se objekty (např. plošinky, padající objekty s fyzikálními vlastnostmi) atd. Studenti si pak sami zkusí vytvořit jednoduchou 3D hru, určenou jak pro konvenční PC sestavu, tak pro laboratoř virtuální reality. Organizátoři předvedou také možnost převést produkt pro náhlavní displej.
 
Pořadatel: Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Termín: 10.–12. 7. 2017
Místo konání: Fakulta strojní ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
Uzávěrka přihlášek: průběžně (do obsazení kapacit)

Homo Economicus
6. ročník letní školy Homo Economicus je určen žákům a studentům základních a středních škol ve věku od šesti let, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd. Účastníci zjistí, že na fakultě ekonomické se studenti nezabývají jen nudnými čísly, tabulkami a grafy, ale že studium může být kreativní a zábavné. Stěžejním tématem tohoto ročníku bude Příběh barokní krajiny a jejích stavitelů v rámci Plzeňského kraje se zaměřením na Letní barokní festival. Pro studenty bude od 9 do 13 hodin připraven program formou interaktivních workshopů, přednášek, her a exkurzí. Letní školu zakončí slavnostní promoce s předáním certifikátů.
Pořadatel: Fakulta ekonomická ZČU
Termín: 10.–14. 7. 2017
Místo konání: Fakulta ekonomická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017

Letní škola pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami
Letní škola je zaměřená hlavně na stávající studenty či nově přijaté studenty prvních ročníků se specifickými potřebami. Přesný program letní školy bude upraven dle potřeb přihlášených studentů. S určitostí se ale zaměří zejména na podporu jazykové oblasti, a to jak výuku anglického jazyka, tak českého jazyka. Jedná se zejména o aktivity typu doučování anglického jazyka s přihlédnutím ke specifickým potřebám studentů, orientace při práci s textem a pomoc při zpracování kvalifikačních prací. Pokud se přihlásí nově přijatí studenti prvních ročníků, bude program letní školy rozšířen o blok psychologický, speciálně pedagogický, informační blok o bezbariérovosti ZČU a informace o podpůrných aktivitách univerzity pro studenty se specifickými potřebami.

Pořadatel: Informační a poradenské centrum ZČU
Termín: 11.–15. 9. 2017
Místo konání: Informační a poradenské centrum ZČU, Univerzitní 22, Plzeň
Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2017

Galerie


JuniorFEL

Artcamp

Mezinárodní letní jazyková škola

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

30.03.17


Kurzy první pomoci pro zaměstnance mají úspěch. Přibyly nové termíny


Celouniverzitní

321

06.06.18


Studenti ateliéru fashion design mění budoucnost navrhování obuvi


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

50

06.06.18


Fakultu strojní povede i nadále Milan Edl


Fakulta strojní

328

20.06.18