Univerzita otevře od září školku pro děti zaměstnanců

Univerzitní školka, jejímž provozovatelem se stane Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, bude sídlit v budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici a pojme celkem 38 dětí.

Dvacet míst plánuje univerzita vyhradit pro děti zaměstnanců, případně studentů, zbylá místa bude moci využít veřejnost. Objekt budoucí mateřské školy projde v následujících měsících důkladnou rekonstrukcí. Součástí školky bude také zahrada pro pobyt dětí venku. K dispozici budou dvě třídy o kapacitě 18 a 20 dětí, z nichž jedna může podle zájmu rodičů poskytovat vzdělávání založené na křesťanských hodnotách. Vzdělávací program budou garantovat a podporovat vyučující z pedagogické fakulty, kteří připravují pro budoucí povolání studenty v programu Učitelství pro MŠ. Tito studenti se zároveň do provozu školky zapojí v rámci praxe jako asistenti pedagoga ve třídách.

Univerzitní mateřská školka bude přijímat standardně děti ve věku od tří do šesti let, v případě volné kapacity umožní nástup i dětem od dvou let věku. Školka by měla být otevřena zhruba devět až deset hodin denně, při čemž konkrétní provozní doba se upřesní až podle dohody s rodiči. V provozu bude 11 měsíců v roce, tedy částečně i během letních prázdnin.

Rodiče zaplatí paušál za stravu podobně jako v jiných školkách a také školné – to je v MŠ kardinála Berana Plzeň stanoveno na 1100 Kč měsíčně a týká se všech dětí včetně předškoláků. Rodičům se zaplacená částka vrací zpět v rámci uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění coby sleva za umístění dítěte.

Oficiální zápis do Mateřské školy kardinála Berana Plzeň bude probíhat 10. a 11. května 2017 na adrese sídla školy, tj. ve Žlutické ulici 2 v Plzni na Košutce. Zaměstnanci ZČU se mohou dostavit k předzápisu již 27. a 28. dubna v budově Fakulty pedagogické ZČU na Chodském náměstí 1, kde získají také další informace o programu a provozu mateřské školy.

Univerzitní škola je zřízena na základě smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Biskupstvím plzeňským jako alokované pracoviště Mateřské školy kardinála Berana Plzeň. Mateřská škola kardinála Berana je zapsána v Rejstříku škol a školských právnických osob MŠMT a splňuje tak všechny náležitosti, závazné pro předškolní vzdělávání. Školka bude sídlit v ulici Baarova 36, v přízemí stávajících vysokoškolských kolejí.


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

07.04.17


Výstava ateliéru Kovu a šperku připomíná pochmurné výročí naší historie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11

20.02.18


Děkan Fakulty filozofické David Šanc byl inaugurován


Fakulta filozofická

144

08.02.18


Technická olympiáda otevírá středoškolákům dveře na univerzitu


Celouniverzitní

210

08.02.18