Světoví odborníci se sjedou do Plzně na workshop o teorii grafů

Katedra matematiky fakulty aplikovaných věd a Centrum excelence - Institut teoretické informatiky s podporou plzeňské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků pořádají od 9. do 14. dubna v Plzni mezinárodní matematický workshop.
Workshop s názvem 9th Workshop on the Matthews-Sumner Conjecture and Related Problems je zaměřený především na problémy hamiltonovské teorie grafů. Letošního ročníku se zúčastní přední světoví odborníci v tomto oboru, k nimž patří například Carsten Thomassen (DTU Lyngby) nebo Herbert Fleischner (TU Wien).
Podrobnosti lze najít na stránkách workshopu.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Kateřina MODRÁ

10.04.17


Děti si již pošesté vyzkoušely studium ekonomie na vysoké škole


Fakulta ekonomická

59

19.07.17


Odborníci ze ZČU se podíleli na mapě dopravní intenzity Plzně


Fakulta aplikovaných věd

438

26.07.17


Mistrem světa v letním biatlonu je Tomáš Bystřický z elektrotechnické fakulty


Celouniverzitní

0

22.08.17