Světoví odborníci se sjedou do Plzně na workshop o teorii grafů

Katedra matematiky fakulty aplikovaných věd a Centrum excelence - Institut teoretické informatiky s podporou plzeňské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků pořádají od 9. do 14. dubna v Plzni mezinárodní matematický workshop.
Workshop s názvem 9th Workshop on the Matthews-Sumner Conjecture and Related Problems je zaměřený především na problémy hamiltonovské teorie grafů. Letošního ročníku se zúčastní přední světoví odborníci v tomto oboru, k nimž patří například Carsten Thomassen (DTU Lyngby) nebo Herbert Fleischner (TU Wien).
Podrobnosti lze najít na stránkách workshopu.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Kateřina MODRÁ

10.04.17


Interkulturní germanistika očima hosta z Bayreuthu


Fakulta filozofická

39

12.04.17


Léto s angličtinou na zámku v Nečtinech


Celouniverzitní

30

21.04.17


Agentura pro sociální začleňování uzavřela memorandum s pedagogickou fakultou


Fakulta pedagogická

0

27.04.17