Světoví odborníci se sjedou do Plzně na workshop o teorii grafů

Katedra matematiky fakulty aplikovaných věd a Centrum excelence - Institut teoretické informatiky s podporou plzeňské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků pořádají od 9. do 14. dubna v Plzni mezinárodní matematický workshop.
Workshop s názvem 9th Workshop on the Matthews-Sumner Conjecture and Related Problems je zaměřený především na problémy hamiltonovské teorie grafů. Letošního ročníku se zúčastní přední světoví odborníci v tomto oboru, k nimž patří například Carsten Thomassen (DTU Lyngby) nebo Herbert Fleischner (TU Wien).
Podrobnosti lze najít na stránkách workshopu.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Kateřina MODRÁ

10.04.17


Monografie archeologa Ladislava Čapka získala ocenění


Fakulta filozofická

109

31.05.17


Charitativní akce Čteme na dřeň vynesla téměř padesát tisíc korun


Fakulta ekonomická

61

02.06.17


Vítězové matematické olympiády byli odměněni na půdě FAV


Fakulta aplikovaných věd

96

30.05.17