Knihovna pořádala Noc s Andersenem 2017

Již podruhé uspořádala Univerzitní knihovna ZČU v Plzni v pátek 31. března akci Noc s Andersenem, která se celostátně koná v knihovnách již od roku 2000 při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy a výročí narození H. Ch. Andersena. Prožít nevšední noc přišlo do Knihovny Bory celkem 26 dětí zaměstnanců univerzity ve věku 6-12  let.

Celá akce se nesla ve znamení hrdinů populárního komiksu Jiřího Němečka Čtyřlístek. Děti si užily bohatý program plný čtení, závodění, hledání pokladů v knihovních regálech, výtvarné tvorby, technologií a fyzikálních zákonů. S nadšením se také vrhly do malování písmena a vytváření komiksů, které jsou vystaveny v prostorách Knihovny Bory.

Půlnočním překvapením bylo setkání s duchem knihovny, který dětem předčítal ukázky a nechal je hádat název a autora knihy. A protože děti byly šikovné a věděly všechno, mohl se po skončení zase spokojeně zmizet. Až kolem druhé hodině ranní děti zalehly do spacáků mezi regály ke krátkému prospání, aby se hned ráno po společné snídani znovu vrhly do hraní her.

Připravený program děti přijímaly s nadšením a tak není divu, že se mnohým ani po příchodu rodičů nechtělo domů.

Celá akce se vydařila a tak poděkování patří nejen zaměstnancům knihovny, ale i týmu FAV pod vedením Jany Turjanicové a Miroslavu Hromádkovi z FST za technologické ukázky a studentce knihovnictví SOŠ prof. Švejcara Lence Vrbové za výtvarné vedení a práci s dětmi.

Fotografie z akce naleznete na facebooku knihovny.

Ať žije Noc s Andersenem 2018!

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

12.04.17


Politický život německé menšiny v první Československé republice představí Lukáš Novotný


Fakulta filozofická

59

24.04.17


Tomáš Sedláček přednášel na ekonomické fakultě


Fakulta ekonomická

40

20.04.17


Světoví odborníci se sjedou do Plzně na workshop o teorii grafů


Fakulta aplikovaných věd

84

10.04.17