Filozofická fakulta se zúčastnila oslav univerzity v Pécsi

V letošním roce slaví maďarská univerzita v Pécsi 650 let od svého založení a v rámci oslav se konají nejrůznější akademické i kulturní akce. Jan Záhořík z katedry blízkovýchodních studií FF ZČU byl pozván 6. dubna jako hlavní řečník v rámci Africa Week, aby zde přednesl příspěvek o současné Etiopii.
Další přednáška Jana Záhoříka byla realizována v rámci kurzu Introduction to Diplomacy a týkala se Československa a jeho vztazích s Afrikou v dobách studené války. Následující den spolu s etiopskými a maďarskými kolegy vystoupil v rámci debaty o migraci v souvislosti se zeměmi Rohu Afriky. Pobyt v Pécsi byl doplněn rozhovory o rozvoji vzájemné spolupráce na poli vědeckém a publikačním, jehož výsledkem bude také společná monografie o rozvíjejících se afrických ekonomikách.
Přednášky Jana Záhoříka jsou k dispozici na stránkách univerzity v Pécsi.Fakulta filozofická

Helena Horová

12.04.17


Výzkumníci z fakulty aplikovaných věd pomáhají vyvíjet 3D modely pro výuku mediků


Fakulta aplikovaných věd

119

23.05.17


Zaměstnaci a studenti ZČU si mohou nechat změřit tělesné složení se slevou


Fakulta zdravotnických studií

212

22.05.17


Členové Sekce balistiky při Vědecké radě Kriminalistického ústavu Praha jednali na NTC


Nové technologie - Výzkumné centrum

29

22.05.17