Série výstav Design v pohybu 2015 - 2020 dorazí i do Plzně

Vzhledem k nedávnému výročí výuky průmyslového designu na ÚK FSI VUT v Brně a Ústavu designu na STU v Bratislavě byla navržena série mezinárodních výstav s pracovním názvem Design v pohybu aneb pohyb v designu 2015 - 2020. Příští rok by se měla konat i v Plzni.

Letošní pokračování projektu Design v pohybu je tentokrát na kolejích v Muzeu dopravy v Bratislavě.  V muzeích je běžné, že se zde vystavují objekty a dokumenty z doby značně minulé či nedávné. Nyní zde budou představeny exponáty, které jsou směrovány do doby budoucí, někdy to mohou být vize hodně vzdálené naší době, možnostem současné technologie i výroby. Naznačují však směr,  který se za několik let už nemusí jevit tak troufalým či bláznivým.

Poprvé se setkají všechny přední designérské školy z Čech a Slovenska, k této výstavě se připojí v automobilovém designu známý ateliér Štefana Kleina na VŠVU v Bratislavě, rovněž FAVU VUT Brno, aby všichni společně demonstrovali svůj designérský pohled pedagogů a studentů - můžeme klidně říci československý - na navrhování v oblasti transport designu a blízkých odvětvích.

Pokud vše půjde dobře, je v roce 2018 plánovaná další větší výstavy v Plzni, Praze a v Brně i Košicích, jako určitý příspěvek ke sto letům vzniku Československa.

Výstavy mohou motivovat ke znovu naplnění vize, kterou naznačil náš přední československý teoretik průmyslového designu Zdeno Kolesár v katalogu výstavy: "Československo bývalo strojárskou veľmocou a výroba dopravných prostriedkov sa najmä na území Čiech a Moravy rozvíjala už za existencie rakúsko-uhorskej monarchie. Medzivojnové Československo v tomto smere patrilo k popredným krajinám sveta... "

Kurátoři výstavy: Peter Paliatka, odborný garant projektu a Miroslav Zvonek, autor projektu a editor katalogu. Koordinace projektu: Jaroslav Jarema. Autor projektu: Miroslav Zvonek.
Vernisáž výstavy: 4. května od 16 hodin, výstava: 5. května - 3. září 2017.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

24.04.17


ELSA Plzeň vzala své členy na prohlídku borské věznice


Studentské organizace

34

10.11.17


Jak se křičí gól? Zeptejte se sportovního komentátora Roberta Záruby


Studentské organizace

41

10.11.17


Hodnotící komise sbírky Pomozte dětem zasedala v Plzni


Fakulta pedagogická

55

09.11.17