Fakulta zdravotnických studií pořádá konferenci o ošetřovatelství

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence fakulty zdravotnických studií pořádá 26. dubna již 8. ročník celorepublikové konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství, letos bude akce spojená s konferencí výboru Regionu plzeňského ČAS. Kromě studentů zdravotnických fakult je akce určena také všeobecným sestrám, porodním asistentkám a osobám vzdělávajícím studenty v nelékařských zdravotnických oborech.


Konferenční příspěvky prvního bloku budou patřit informacím Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester a Sdružení porodních asistentek. Dále vystoupí hosté konference Kateřina Havelková z kanceláře ombudsmana pro zdraví a Dalimil Chocholáč, jehož prezentace bude zaměřena na problematiku zdravotnické dokumentace. Následný blok odborných sdělení bude studentský. Konference bude pokračovat sděleními na téma inkontinence – do celé problematiky posluchače uvede prezentace Lukáše Horčičky, předsedy spolku INCO fórum a budou následovat sdělení na toto téma.

Záštitu nad konferencí převzala děkanka fakulty Ilona Mauritzová a akci podpoří rovněž náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová, manažerka pro vzdělávání a výuku nelékařských zdravotnických pracovníků FN Plzeň Světluše Chabrová a předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje Kateřina Ratislavová. Hostem bude i členka prezidia České asociace sester Nina Müllerová.

Stejně jako v minulých letech spolupracuje katedra ošetřovatelství a porodní asistence na přípravě konference s Českou asociací sester a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje. Prostory poskytne Fakultní nemocnice Plzeň, která je dlouholetým partnerem celé fakulty a umožňuje propojení vzdělávání, výzkumu a praktické výuky studentů FZS.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Kateřina MODRÁ

24.04.17


Výstava v mázhausu radnice představuje Zastávky pro Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17

15.05.18


Katedra výtvarné výchovy a kultury zve na výstavu pedagogů umění a osob spřízněných s katedrou


Fakulta pedagogická

20

16.05.18


ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region


Celouniverzitní

86

09.05.18