Fakulta zdravotnických studií pořádá konferenci o ošetřovatelství

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence fakulty zdravotnických studií pořádá 26. dubna již 8. ročník celorepublikové konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství, letos bude akce spojená s konferencí výboru Regionu plzeňského ČAS. Kromě studentů zdravotnických fakult je akce určena také všeobecným sestrám, porodním asistentkám a osobám vzdělávajícím studenty v nelékařských zdravotnických oborech.


Konferenční příspěvky prvního bloku budou patřit informacím Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester a Sdružení porodních asistentek. Dále vystoupí hosté konference Kateřina Havelková z kanceláře ombudsmana pro zdraví a Dalimil Chocholáč, jehož prezentace bude zaměřena na problematiku zdravotnické dokumentace. Následný blok odborných sdělení bude studentský. Konference bude pokračovat sděleními na téma inkontinence – do celé problematiky posluchače uvede prezentace Lukáše Horčičky, předsedy spolku INCO fórum a budou následovat sdělení na toto téma.

Záštitu nad konferencí převzala děkanka fakulty Ilona Mauritzová a akci podpoří rovněž náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová, manažerka pro vzdělávání a výuku nelékařských zdravotnických pracovníků FN Plzeň Světluše Chabrová a předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje Kateřina Ratislavová. Hostem bude i členka prezidia České asociace sester Nina Müllerová.

Stejně jako v minulých letech spolupracuje katedra ošetřovatelství a porodní asistence na přípravě konference s Českou asociací sester a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje. Prostory poskytne Fakultní nemocnice Plzeň, která je dlouholetým partnerem celé fakulty a umožňuje propojení vzdělávání, výzkumu a praktické výuky studentů FZS.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Kateřina MODRÁ

24.04.17


Studenti besedovali s generálním konzulem Ruské federace


Fakulta pedagogická

21

25.05.17


Valná hromada Bavorského červeného kříže ocenila fakultu zdravotnických studií


Fakulta zdravotnických studií

26

15.05.17


Rektor ZČU předal čestné ocenění Stavbě roku Plzeňského kraje


Celouniverzitní

45

26.05.17