Konference přiblížilia přeshraniční spolupráci záchranářů

Ve středu 19. dubna zorganizovala fakulta zdravotnických studií ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje a Bavorským červeným křížem v prostorách plzeňského hotelu Primavera odbornou konferenci s názvem Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb, která se stala dílčí významnou platformou pro výměnu informací odborníků z obou stran hranice.

Na úvod konference pozdravila přítomné Milena Stárková, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví, která vyzdvihla kvalitu a úroveň činnosti Zdravotnické záchranné služby v Plzeňském kraji. Konferenci následně zahájila děkanka fakulty Ilona Mauritzová. Přítomné přivítal také Pavel Hrdlička, ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, který se ve svém navazujícím příspěvku věnoval právě představení záchranné služby, a to jak z historické perspektivy, tak z perspektivy současnosti, přičemž nezapomněl zmínit příslušné statistiky. „Statistika za rok 2016 uvádí, že Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje disponuje společně se spolupracujícími subjekty silami a prostředky ve výši 43 výjezdových skupin rozmístěných na 26 výjezdových základnách. Operátoři na lince 155 vyhodnotili během daného roku z přijatých hovorů jako tísňových 48 128 hovorů a na jejich podkladě bylo realizováno výjezdovými skupinami celkem 60 171 výjezdů,“ uvedl.

Za německé partnery projektu konferenci zahájili Karl Holmeier, poslanec Spolkového sněmu a místopředseda Červeného kříže Cham, a Horst Kunhardt z Vysoké školy technické Deggendorf. Zvlášť vystoupení poslance Holmeiera podtrhlo význam konference i projektu, kterému bavorská vláda věnuje velkou pozornost.

Konference byla zaměřena především na vzájemnou informovanost zástupců integrovaných záchranných systémů Bavorska a Plzeňského kraje. Cílem konference bylo zjistit, jak fungují záchranné složky na obou stranách hranice, tedy na straně bavorské a na straně české. Současně se ale pokusila zprostředkovat kontakt mezi záchranáři, hasiči i členy horské služby z obou zemí, prohloubit vzájemná partnerství a zajistit místo vhodné pro setkání a plánování další spolupráce. Zajímavým zpestřením konference bylo bezpochyby vystoupení Ota Masára, který představil auditoriu organizaci zdravotnické záchranné služby a její činnost na Slovensku.Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Iva PĚCHOUČKOVÁ

24.04.17


Kurt Gebauer z FPE obdržel čestný doktorát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


Fakulta pedagogická

8

20.05.18


Výstava v mázhausu radnice představuje Zastávky pro Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17

15.05.18


Katedra výtvarné výchovy a kultury zve na výstavu pedagogů umění a osob spřízněných s katedrou


Fakulta pedagogická

21

16.05.18