Fakultní centrum zdraví pořádalo přednášku pro seniory

Ve čtvrtek 27. 4. se na fakultě zdravotnických studií konala přednáška pro seniory na téma Degenerativní změny ramenního a kolenního kloubu člověka.

Přednáškou provázel vedoucí katedry teoretických oborů Otto Kott a posluchači se seznámili se stavbou, funkcí a nejčastějšími patologickými změnami ramenního a kolenního kloubu. Přednášku s workshopem na anatomických modelech pořádalo Fakultní centrum zdraví, vzniklé při fakultě zdravotnických studií v září minulého roku. Centrum vzniklo jako fakultní zdravotnické kontaktní místo nabízející široké veřejnosti své odborné poradenské služby v oblasti rozvoje a udržování zdravého životního stylu. Jeho cílem je tak pomoci široké veřejnosti zvýšit všeobecnou zdravotní gramotnost.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Iva PĚCHOUČKOVÁ

27.04.17


Účastníci programu Erasmus+ se podělí o své zkušenosti


Zahraniční vztahy

15

07.05.18


Přijďte si na Noc literatury poslechnout mistra ve slam poetry Filipa Korytu


Celouniverzitní

8

05.05.18


Na konferenci Hry 2018 se o své zkušenosti podělil i fotbalový trenér Pavel Vrba


Fakulta pedagogická

28

03.05.18