Královský hvozd na Šumavě představí přednáška Jana Lhotáka

Další z přednášek organizovaných ve spolupráci fakulty filozofické a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje představí území královského hvozdu na Šumavě. Přednáška se koná ve středu 10. května od 17 hodin  ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje ve Smetanových sadech.

Královský hvozd na Šumavě, zaujímající dlouhý a úzký prostor „zelené střechy Evropy“ od Svaté Kateřiny na severozápadě po Stachy na jihovýchodě, představoval v rámci feudálního uspořádání Čech v mnoha ohledech mimořádné území. Na rozdíl od svého okolí zůstával kvůli nepříhodným přírodním podmínkám velmi dlouho stranou kolonizačního zájmu a jeho přímým vlastníkem byl český král. Lidé do prostoru Královského hvozdu nejprve pronikali po dálkových komunikacích, které spojovaly Čechy s Bavorskem (tzv. Německá stezka přes Nýrsko, Vintířova stezka přes Hartmanice a Zlatá stezka přes Kašperské Hory), teprve ve 14. století zakládali na jeho okraji technická zařízení čerpající z bohatých přírodních zdrojů – hamry, sklárny, vápenky apod. K zásadní změně došlo před polovinou 15. století, kdy Zikmund Lucemburský celé území Královského hvozdu zastavil a ve stejném duchu se pokračovalo až do 17. století. Tehdy český král Hvozd odprodal dvěma různým vrchnostem a rozdělil ho tak na dvě nestejně velké části – větší severní část, dělená na šest tzv. rychet (Svatá Kateřina, Hamry, Hojsova Stráž, Javorná, Kochánov, Stodůlky) a jižní po dvou rychtách (Stodůlecké Podíly a Stachy). Každá část sdílela následně odlišné osudy až do roku 1848. Společný však byl specifický způsob obživy zdejšího obyvatelstva (známý i díky literárnímu zpracování Karla Klostermanna) i míra právních zvýhodnění jeho obyvatel, tzv. Králováků, která připomínala svobody sousedních Chodů – právo honitby, vyšší míra samosprávy (instituce tzv. vrchního rychtáře), svobodné odkazování nemovitostí či uzavírání sňatků bez vrchnostenského povolení.

Fakulta filozofická

Helena Horová

03.05.17


Aplikace Ventusky zpřesnila předpovědi počasí pro Evropu


Celouniverzitní

204

15.11.17


17. listopad v odrazu dvou diktatur


Celouniverzitní

176

13.11.17


Interpretace Jana Husa v českých filmech očima německé slavistky


Fakulta filozofická

25

14.11.17