Valná hromada Bavorského červeného kříže ocenila fakultu zdravotnických studií

Fakultu zdravotnických studií ocenili na valné hromadě Bavorského červeného kříže za předložení a realizaci projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce záchranných služeb

Dne 29. dubna se ve městě Roding za účasti řešitelů projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce záchranných služeb konala volební valná hromada Bavorského červeného kříže (BRK) - oblast Cham, které se zúčastnilo 180 členů BRK.

Poslanec Spolkového sněmu i zástupce bavorské vlády, stejně jako představitelé vedení BRK, ve svých proslovech opakovaně zdůrazňovali velký význam projektu pro zdraví obyvatelstva obou zemí a ocenění fakulty zdravotnických studií za to, že se zasloužila o jeho předložení a realizaci.

Druhý den, opět za účasti zástupců projektu, proběhla konference horské záchranné služby BRK (Bergwacht) ve Furth im Wald na téma využití dronů při záchranných akcích. Proděkan fakulty Lukáš Bolek diskutoval se zástupcem vedení horské služby o dalších možnostech využití dronů v přeshraniční spolupráci. I zde byl v proslovech i neformálních diskuzích pochvalně zmiňován projekt a význam týmu FZS ZČU při jeho řešeních.

Z tiskových zpráv, které se pravidelně na bavorské straně k projektu objevují, je patrné, že projektu je věnována velká pozornost jak odborných kruhů, tak i politické sféry.Fakulta zdravotnických studií

Iva PĚCHOUČKOVÁ

15.05.17


Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky


Fakulta pedagogická

85

12.04.18


ELSA Plzeň navštívila jednání u Krajského soudu v Plzni


Studentské organizace

20

14.04.18


Na NTC se bude konat workshop Technologie a charakteristika žárově stříkaných povlaků


Nové technologie - Výzkumné centrum

22

10.04.18