Valná hromada Bavorského červeného kříže ocenila fakultu zdravotnických studií

Fakultu zdravotnických studií ocenili na valné hromadě Bavorského červeného kříže za předložení a realizaci projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce záchranných služeb

Dne 29. dubna se ve městě Roding za účasti řešitelů projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce záchranných služeb konala volební valná hromada Bavorského červeného kříže (BRK) - oblast Cham, které se zúčastnilo 180 členů BRK.

Poslanec Spolkového sněmu i zástupce bavorské vlády, stejně jako představitelé vedení BRK, ve svých proslovech opakovaně zdůrazňovali velký význam projektu pro zdraví obyvatelstva obou zemí a ocenění fakulty zdravotnických studií za to, že se zasloužila o jeho předložení a realizaci.

Druhý den, opět za účasti zástupců projektu, proběhla konference horské záchranné služby BRK (Bergwacht) ve Furth im Wald na téma využití dronů při záchranných akcích. Proděkan fakulty Lukáš Bolek diskutoval se zástupcem vedení horské služby o dalších možnostech využití dronů v přeshraniční spolupráci. I zde byl v proslovech i neformálních diskuzích pochvalně zmiňován projekt a význam týmu FZS ZČU při jeho řešeních.

Z tiskových zpráv, které se pravidelně na bavorské straně k projektu objevují, je patrné, že projektu je věnována velká pozornost jak odborných kruhů, tak i politické sféry.Fakulta zdravotnických studií

Iva PĚCHOUČKOVÁ

15.05.17


Animovaná novoročenka ze Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26

20.12.17


Fakulta strojní zintenzivnila spolupráci s ukrajinskými univerzitami


Fakulta strojní

118

05.01.18


Roztančete se díky kurzu ZČU. Zváni jsou studenti, zaměstnanci i veřejnost


Celouniverzitní

52

04.01.18