Na Plzeňském poháru záchranářů bodovali studenti fakulty zdravotnických studií

Katedra záchranářství a technických oborů fakulty zdravotnických studií ZČU pořádala 12. – 14. května již 6. ročník mezinárodní soutěže Plzeňský pohár záchranářů určený studentům vysokých a vyšších odborných škol studijního oboru zdravotnický záchranář.

Hlavním posláním soutěže, která se konala v okolí Prášil na Šumavě, bylo porovnat dovednosti a znalosti studentů oboru zdravotnický záchranář v modelových situacích v přednemocniční neodkladné péči.

Soutěž byla rozdělena na noční a denní etapu. Noční část měla dvě soutěžní stanoviště zaměřené na řešení hromadného postižení zdraví a na práci zdravotnického záchranáře na zdravotnickém operačním středisku. Denní etapa se skládala z 10 stanovišť.

Letošního ročníku se zúčastnilo deset soutěžních týmů z České a Slovenské republiky. Vítězný putovní pohár si nakonec odvezl tým 3. ročníku naší fakulty nazvaný „ZČU Plzeň“ ve složení Šárka Hovězáková, Tereza Homolková a Patricie Wolmuthová. Na druhém místě se umístili studenti z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a 3. místo vybojovali studenti 1. ročníku z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni z týmu „Paramláďata“ ve složení Tomáš Brůžek, Vojtěch Jahn a Jiří Svoboda.

Odborným garantem celé soutěže byl Michal Mareček z Odboru Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně. Na celé akci jako již tradičně spolupracoval Plzeňský kraj, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně, Informační a Strážní služba Národního parku Šumava, Horské služba ČR a Policie ČR. Celou akci zaštítila a podpořila Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR.

Všem studentům moc gratulujeme a zároveň děkujeme všem, kteří se na Poháru podíleli za skvělou spolupráci a bezchybný průběh!Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Iva PĚCHOUČKOVÁ

15.05.17


Studenti prezentovali své výsledky na Studentské vědecké konferenci FAV 2017


Fakulta aplikovaných věd

147

30.05.17


Elektrické pohony roztočí na dva dny dění na FEL


Fakulta elektrotechnická

124

06.06.17


Profesor Skřivan představí téma česko (československo) - čínských obchodních vztahů v proměnách času


Fakulta filozofická

57

05.06.17