Katedra výtvarné kultury pořádá Den plzeňské keramiky

Keramiku ve všech souvislostech představí Den plzeňské keramiky, který se koná v sobotu 3. června. V prostorách katedry výtvarné kultury pedagogické fakulty čekají na návštěvníky nejen zajímavé přednášky, ale také workshopy a možnost vyzkoušet si některé technologie i netradiční postupy při práci s keramikou.

Oblast Plzeňska se vyznačuje vysokým výskytem surovin pro výrobu keramických hmot. V Plzni a okolí vždy žilo a tvořilo mnoho keramiků: Fr. Pavlas, I. Hostaša, L. Fládr, M. Franče. Poslední jmenovaný vybudoval proslulou keramickou dílnu na KVV PF v Plzni. Absolventi katedry tak odcházeli do praxe výborně připraveni pro výtvarné činnosti s keramickou hmotou, což vedlo k hojnému zřizování keramických dílen na ZŠ. Práce s keramikou se tak stala často využívanou technikou ve výtvarné výchově na školách.

Den plzeňské keramiky chce navázat na slavnou keramickou tradici katedry a podpořit vznik nové keramické dílny na pracovišti. A zároveň představit veřejnosti keramickou tvorbu učitelů a studentů katedry výtvarné kultury.

Program:

  • 10.30 - 12.30 - Workshop Co umí hlína (S. Poláček, ZČU v Plzni) a Točíme na kruhu (N. Potůčková, SUŠ V. Hollara v Plzni)
  • 12.30 - 14.00 - Přednáška Keramika v kontextu moderního a současného umění (L. Daniel, UK v Praze)
  • 14.10 - 16.10 - Workshop Keramika v akci (M. Sedlák, UK v Praze) a Tiskneme keramiku (R. Podlipský, ZČU v Plzni)
  • 16.10 - 17.40 - Přednáška Japonská keramická tradice ( H. Honcoopová, emeritní ředitelka Sbírek orientálního umění NG Praha).
  • 17.50 - 18.30 - Vernisáž výstavy Tvorba plzeňských keramiků.
Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

16.05.17


Designéři předvedou na plzeňském Design Weeku model Škody Fabie crossover


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

48

13.11.17


Mučicí nástroje či popraviště ve středověku a raném novověku přiblíží přednáška Viléma Knolla


Celouniverzitní

17

17.11.17


Jaderná lady Dana Drábová bude přednášet na ZČU


Celouniverzitní

27

22.11.17