Státní tajemník Bavorska jednal o virtuálním modelu pro léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene

NTC a FAV se podílejí na vývoji nového modelu ramenního komplexu. Optimální léčebný postup pro daného pacienta bude vyhodnocen na základě simulací s biomechanickým modelem člověka přizpůsobeným na míru pacientovi. 

Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene je jedním z projektů podpořených v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, který je v popředí zájmu bavorského Ministerstva školství a kultury, vědy a umění.
Koncem dubna proběhlo na půdě OTH Regensburg jednání, kterého se zúčastnil státní tajemník Svobodného státu Bavorsko Bernd Sibler, prezident OTH Regensburg Wolfgang Baier a řešitelé projektu. Za ZČU se jednání účastnili Jan Špička (NTC) a Pavel Jedlička (FAV). Vědci v rámci projektu navrhnou nový postup pro diagnostiku, léčbu a následnou rehabilitaci patologií ramenního kloubu. Optimální léčebný postup pro daného pacienta bude vyhodnocen na základě simulací s biomechanickým modelem člověka přizpůsobeným na míru pacientovi. NTC se podílí na vývoji nového modelu ramenního komplexu, který je třeba validovat pomocí měření vybraných pohybů spojených s EMG měřeními svalů a MRI snímků. FAV spolu s OTH Regensburg zajistí tato měření a navíc vyvine poloautomatický nástroj pro zpracování MRI snímků. Validovaný model bude implementován do modelu horní části lidského těla s novým podrobným modelem hrudníku.
Státní tajemník Sibler pozitivně zhodnotil přeshraniční spolupráci s regionem západní Čechy, obzvláště pak se Západočeskou univerzitou v Plzni a to nejen proto, že byl v rámci prezentace projektu sám experimentálně otestován.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Petr Kavalíř

19.05.17


Na konferenci Učitel IN byli v roli lektorů i žáci


Fakulta pedagogická

43

17.10.17


Škoda Auto zve studenty ZČU na dny otevřených dveří


Celouniverzitní

19

11.10.17


Univerzita zve na seminář k tématu zajišťování kvality


Celouniverzitní

63

20.10.17