Okolnosti sarajevského atentátu přiblíží přednáška Jaroslava Valkouna

Katedra historických věd fakulty filozofické zve 25. května v 17 hodin do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje na přednášku, která přiblíží události sarajevského atentátu. Přednášejícím je Jaroslav Valkoun.

Smrt pána z Konopiště a následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky vévodkyně Žofie z Hohenbergu v Sarajevu 28. června 1914 neznamenala jen zásadní přelom v dějinách Evropy, ale potažmo celého světa. Sarajevský atentát, jenž rozpoutal Velkou válku, která ukončila dlouhé 19. století a koncert velmocí, představuje zajímavou ukázku fenoménu „náhody“ v dějinách. Přednáška se proto zaměří na analýzu příčin, které přispěly k průběžnému zhoršování vztahů až vytváření antagonismů mezi velmocemi, resp. mezi dohodovými a trojspolkovými státy a především mezi Srbskem a Rakouskem-Uherskem, osobnosti zavražděného arcivévody a jeho postavení v habsburském domě, okolnostem a průběhu inspekční cesty do Bosny a Hercegoviny a na přirozeně na dvě osudně vystřelené kule z pistole Gavrila Principa, které se s ohledem na vývoj událostí rázem staly „náhodným katalyzátorem“, vedoucím v té době k největšímu světovému válečnému konfliktu.


Fakulta filozofická

Helena Horová

22.05.17


DESING+ opět propojil studenty fakult navzájem i s firmami


Celouniverzitní

193

13.02.18


Technická olympiáda otevírá středoškolákům dveře na univerzitu


Celouniverzitní

210

08.02.18


Student ZČU představí zákulisí Dakaru pohledem fotografa


Celouniverzitní

18

19.02.18