V centru robotiky proběhne Interdisciplinární studentská vědecká konference

Již posedmé se 8. a 9. června uskuteční Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů katedry výpočetní a didaktické techniky pedagogické fakulty. Mezi hlavní témata konference bude patřit digitální gramotnost, informatické myšlení a technologie ve výuce.


První den konference zahájí svoji přednáškou s názvem Vliv vývoje technologií na školství Bořivoj Brdička působící na KITTV UK Praha, který mimo jiné promluví o tom, jaká rizika současný vývoj technologií přináší a jaké jsou možnosti školství tato rizika eliminovat. Následovat bude přednáška Martiny Kupilíkové o možnostech mezinárodní spolupráce mezi učiteli, žáky a studenty napříč Evropou. Informatice, informatickému myšlení a algoritmizaci se budou věnovat Daniel Lessner z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Martin Cápay z katedry informatiky FPV UKF v Nitře. Miloš Železný společně s Tomášem Rybou z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU nám přiblíží pojem kybernetika a představí svůj projekt Campo Arduino.

Závěr prvního dne konference bude patřit tématu seniorů ve spojitosti s informačními a komunikačními technologiemi Petry Poulové z Fakulty informatiky managementu Univerzity Hradec Králové. Její příspěvek se bude týkat využívání mobilních technologií u seniorů.

Co obsahují moderní koncepty digitální gramotnosti žáků a co učitelů je název přednášky Ondřeje Neumajera, konzultanta MŠMT, který nám ve svém příspěvku přiblíží, v čem spočívá vývoj digitální gramotnosti. Daniela Růžičková z Národního ústavu pro vzdělávání ve své přednášce představí průběžné výsledky aktualizace všeobecně vzdělávacího kurikula v oblasti informační a komunikační technologie v rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. V návaznosti na přednášku proběhne workshop Inovace informační a komunikační technologie kurikula – diskuze k navrhovaným změnám RVP, ve kterém účastníci konference společně projdou návrh na změny RVP a zároveň dostanou možnost se vyjádřit k danému tématu.

Konference je připravena pro studenty, učitele a příznivce informatiky. Účast na konferenci je zdarma, pouze je třeba se předem zaregistrovat. Záštitu nad konferencí převzal primátor města Plzně Martin Zrzavecký a děkan pedagogické fakulty v Plzni Miroslav Randa.Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

23.05.17


Odborníci z RICE zajišťují větší spolehlivost přijímačů koncentrované fotovoltaiky


Fakulta elektrotechnická

278

28.02.18


Dušan Majer odpoví, jaká je budoucnost SpaceX


Studentské organizace

27

14.03.18


Sládek Václav Berka prozradí tajemství piva Pilsner Urquell


Studentské organizace

44

01.03.18