V centru robotiky proběhne Interdisciplinární studentská vědecká konference

Již posedmé se 8. a 9. června uskuteční Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů katedry výpočetní a didaktické techniky pedagogické fakulty. Mezi hlavní témata konference bude patřit digitální gramotnost, informatické myšlení a technologie ve výuce.


První den konference zahájí svoji přednáškou s názvem Vliv vývoje technologií na školství Bořivoj Brdička působící na KITTV UK Praha, který mimo jiné promluví o tom, jaká rizika současný vývoj technologií přináší a jaké jsou možnosti školství tato rizika eliminovat. Následovat bude přednáška Martiny Kupilíkové o možnostech mezinárodní spolupráce mezi učiteli, žáky a studenty napříč Evropou. Informatice, informatickému myšlení a algoritmizaci se budou věnovat Daniel Lessner z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Martin Cápay z katedry informatiky FPV UKF v Nitře. Miloš Železný společně s Tomášem Rybou z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU nám přiblíží pojem kybernetika a představí svůj projekt Campo Arduino.

Závěr prvního dne konference bude patřit tématu seniorů ve spojitosti s informačními a komunikačními technologiemi Petry Poulové z Fakulty informatiky managementu Univerzity Hradec Králové. Její příspěvek se bude týkat využívání mobilních technologií u seniorů.

Co obsahují moderní koncepty digitální gramotnosti žáků a co učitelů je název přednášky Ondřeje Neumajera, konzultanta MŠMT, který nám ve svém příspěvku přiblíží, v čem spočívá vývoj digitální gramotnosti. Daniela Růžičková z Národního ústavu pro vzdělávání ve své přednášce představí průběžné výsledky aktualizace všeobecně vzdělávacího kurikula v oblasti informační a komunikační technologie v rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. V návaznosti na přednášku proběhne workshop Inovace informační a komunikační technologie kurikula – diskuze k navrhovaným změnám RVP, ve kterém účastníci konference společně projdou návrh na změny RVP a zároveň dostanou možnost se vyjádřit k danému tématu.

Konference je připravena pro studenty, učitele a příznivce informatiky. Účast na konferenci je zdarma, pouze je třeba se předem zaregistrovat. Záštitu nad konferencí převzal primátor města Plzně Martin Zrzavecký a děkan pedagogické fakulty v Plzni Miroslav Randa.Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

23.05.17


Racing Team Pilsen přivezl z Itálie sedmé místo


Fakulta aplikovaných věd

104

18.07.18


Zveme na čtvrteční koncert letních škol


Ústav jazykové přípravy

31

10.07.18


Zástupci čínské Jinan University a ZČU jednali o možnostech spolupráce


Celouniverzitní

73

24.06.18