Výzkumný tým FEL – RICE získal mezinárodní ocenění

Výzkumný tým ve složení Jiří Tupa (hlavní řešitel projektu za ZČU, František Steiner, Martin Hirman a Jan Šimota) získal jednu z cen West Midlands Celebrating Construction Awards 2017 za projekt, který navrhl systém pro řízení rizik malých a středních firem podnikajících ve stavebnictví.
Výzkumný tým FEL – RICE, který se podílel na řešení mezinárodního projektu RiMaCon (Risk Management Software System for SMEs in the Construction Industry) získal jednu z cen West Midlands Celebrating Construction Awards 2017. Oceněny byly výsledky mezinárodního evropského projektu EU 7.RP, který byl řešen v rámci aktivity Marie Curie. Západočeská univerzita v Plzni byla členem konsorcia tohoto projektu. Dalšími členy konsorcia byly Vettorazzo Costruzioni s.r.l. (IT), Computors Ltd (UK), University of Wolverhampton (UK) – hlavní koordinátor projektu.
Cílem projektu bylo navrhnout systém pro řízení rizik malých a středních firem podnikajících ve stavebnictví. Navržený systém je doplněn o SW nástroj, který by byl uživatelsky přívětivý a cenově dostupný a má sloužit ke stanovení, sledování a zhodnocení významných a kritických rizik s ohledem na jejich odstranění nebo výrazné snížení jejich dopadu.
Celý projekt probíhal od dubna 2013 do března 2017 a byl rozdělen na pět etap. V první etapě byla identifikována rizika a současné systémy pro řízení rizik v oblasti stavebnictví. Ve druhé etapě byl navržen koncepční rámec pro řízení rizik v kontextu řízení výkonnosti SME. Třetí etapa byla zaměřena na testování a simulaci navrženého konceptu na případových studiích včetně modelování dopadů stanovených rizik. Ve čtvrté etapě byl vyvinut softwarový prototyp systému pro řízení rizik, který byl testován v rámci páté etapy.

Bližší informace o projektu je možné nalézt na webových stránkách projektu.


Fakulta elektrotechnická

Kateřina MODRÁ

24.05.17


Na letní škole Homo Economicus poznali studenti vývoj ekonomiky od první republiky po současnost


Fakulta ekonomická

200

16.07.18


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

105

17.07.18


Univerzita třetího věku spustí elektronické rezervace


Celouniverzitní

16

15.08.18