Výzkumný tým FEL – RICE získal mezinárodní ocenění

Výzkumný tým ve složení Jiří Tupa (hlavní řešitel projektu za ZČU, František Steiner, Martin Hirman a Jan Šimota) získal jednu z cen West Midlands Celebrating Construction Awards 2017 za projekt, který navrhl systém pro řízení rizik malých a středních firem podnikajících ve stavebnictví.
Výzkumný tým FEL – RICE, který se podílel na řešení mezinárodního projektu RiMaCon (Risk Management Software System for SMEs in the Construction Industry) získal jednu z cen West Midlands Celebrating Construction Awards 2017. Oceněny byly výsledky mezinárodního evropského projektu EU 7.RP, který byl řešen v rámci aktivity Marie Curie. Západočeská univerzita v Plzni byla členem konsorcia tohoto projektu. Dalšími členy konsorcia byly Vettorazzo Costruzioni s.r.l. (IT), Computors Ltd (UK), University of Wolverhampton (UK) – hlavní koordinátor projektu.
Cílem projektu bylo navrhnout systém pro řízení rizik malých a středních firem podnikajících ve stavebnictví. Navržený systém je doplněn o SW nástroj, který by byl uživatelsky přívětivý a cenově dostupný a má sloužit ke stanovení, sledování a zhodnocení významných a kritických rizik s ohledem na jejich odstranění nebo výrazné snížení jejich dopadu.
Celý projekt probíhal od dubna 2013 do března 2017 a byl rozdělen na pět etap. V první etapě byla identifikována rizika a současné systémy pro řízení rizik v oblasti stavebnictví. Ve druhé etapě byl navržen koncepční rámec pro řízení rizik v kontextu řízení výkonnosti SME. Třetí etapa byla zaměřena na testování a simulaci navrženého konceptu na případových studiích včetně modelování dopadů stanovených rizik. Ve čtvrté etapě byl vyvinut softwarový prototyp systému pro řízení rizik, který byl testován v rámci páté etapy.

Bližší informace o projektu je možné nalézt na webových stránkách projektu.


Fakulta elektrotechnická

Kateřina MODRÁ

24. 05. 17


ZČU se připojila k Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR

Přednáška Veřejnost Věda

Celouniverzitní

05. 11. 2018

NTC seznámilo veřejnost s využitím biomechanického modelování lidského těla

Spolupráce Věda Úspěchy

Nové technologie - Výzkumné centrum

12. 11. 2018

Studenti Fakulty aplikovaných věd se setkali v Papírně

Koncert Studenti Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

13. 11. 2018