Katedra hudební výchovy otvírá od září kroužky pro děti

Děti od 3 do 18 let mohou od konce září začít navštěvovat kroužek pohybových aktivit, hraní na zobcovou flétnu či keybord. Odborné kurzy otvírá katedra hudební výchovy na pedagogické fakultě, kurzovné je pro děti zaměstnanců ZČU se slevou.

Kurzy startují 25. září v objektu FPE na Klatovské 51. Podrobný rozpis kurzů najdete na stránkách katedry. Přihlášky je nutné odevzdat do 11. září, bližší informace podá Kateřina Benešovská na mailu benesovk@khk.zcu.cz

Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

25.05.17


Na katedře filozofie vystoupí profesor Hamid Ekbia


Fakulta filozofická

72

05.06.18


Mezi vystavovateli na Veletrhu vědy je i ZČU


Celouniverzitní

232

06.06.18


Pedagogové umění z katedry výtvarné výchovy a kultury vystavují v Galerii Evropského domu


Fakulta pedagogická

50

08.06.18