Katedra hudební výchovy otvírá od září kroužky pro děti

Děti od 3 do 18 let mohou od konce září začít navštěvovat kroužek pohybových aktivit, hraní na zobcovou flétnu či keybord. Odborné kurzy otvírá katedra hudební výchovy na pedagogické fakultě, kurzovné je pro děti zaměstnanců ZČU se slevou.

Kurzy startují 25. září v objektu FPE na Klatovské 51. Podrobný rozpis kurzů najdete na stránkách katedry. Přihlášky je nutné odevzdat do 11. září, bližší informace podá Kateřina Benešovská na mailu benesovk@khk.zcu.cz

Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

25.05.17


Letní školy zahájí koncert pod širým nebem


Ústav jazykové přípravy

524

02.07.17


Katedra archeologie realizuje archeologický výzkum v Letech


Fakulta filozofická

101

13.07.17


Studentský tým představí již čtvrtý vůz Formula Student


Fakulta aplikovaných věd

110

26.06.17