Den s fyzikou představil vědu netradičním způsobem

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty uspořádala ve čtvrtek 25. května tradiční akci Den s fyzikou, která se snaží přilákat žáky základních a středních škol ke studium tohoto oboru.

V prostorách plzeňského Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici čekal na žáky a studenty nabitý program plný netradičních experimentů. Poznali statisíce voltů, které neuškodí, levitaci v několika provedeních či mlžnou komoru. Dozvěděli se také na jakém principu funguje elektrická kytara či měli možnost ochutnat vesmír všemi smysly, například pomocí jedlé komety, výroby mlhy či kouřových signálů.

Plzeňská hvězdárna zpestřila program pozorováním Slunce. Předseda Ústřední komise Astronomické olympiády Jan Kožuško prozradil, jak souvisí tělesná výchova s astronomickými úlohami. V rámci Dne s fyzikou byli rovněž vyhlášeni vítězové krajských kol fyzikální a astronomické olympiády.

„Už nyní víme, že v příštích letech bude na základních a středních školách citelný nedostatek fyzikářů. Rádi bychom tedy mladé lidi získali pro studium tohoto oboru, který je základem pro široké spektrum dalších specializací. Potřebujeme zapálené učitele, kteří dokážou vědomosti zajímavým způsobem předávat dál, proto chceme děti pro fyziku nadchnout i pomocí této akce,“ uvedl rektor Miroslav Holeček, který nad akcí společně s náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje Ivanou Bartošovou převzal záštitu.  

Spolupořadateli Dne s fyzikou jsou Krajská komise Fyzikální olympiády Krajského úřadu Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a plzeňská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků. Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

25.05.17


Navrhněte kampus snů společně s architekty. Zapojte se do procházek a workshopů


Celouniverzitní

253

16.04.18


Univerzita třetího věku hostí fotografickou výstavu Na cestách krajinou …


Celouniverzitní

96

16.04.18


Díla oceněná v soutěži Grafika roku si můžete prohlédnout na Sutnarce


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18

19.04.18