Přednáška ukáže, jak britská zahraniční politka vnímala Československo mezi válkami

Katedra historických věd fakulty filozofické zve všechny zájemce na přednášku Lukáše Novotného s názvem Jestliže musíme bojovat, tak se musí jednat o závažnější věci, která se koná ve středu 31. května ve Studijní a vědecké knihovně od 17 hodin.

První Československá republika, která vznikla v roce 1918, musela bezprostředně po svém vzniku najít mimo jiné i důležitého zahraničněpolitického partnera, jenž by jí v politicky turbulentní době zániku habsburské monarchie a vytvoření nových, tzv. nástupnických států, mezi něž patřil rovněž československý stát, garantoval její další nerušený vývoj. Velmi brzy však bylo jasné, že se tím partnerem nestane Velká Británie, jež dala státům ve střední Evropě velmi brzy zřetelně najevo, že její zájmy na kontinentu končí na Rýně. Československá diplomacie se tak musela spolehnout především na Francii. Cílem přednášky je ukázat pozici Československa ve vnímání britské zahraniční politiky mezi válkami.
Fakulta filozofická

Helena Horová

30.05.17


František Koreš bude přednášet o sebeprezentaci české nižší šlechty v 16. a 17. století


Fakulta pedagogická

34

13.03.18


Kolektiv VZLUSAT-1 získal ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci


Fakulta elektrotechnická

32

21.03.18


Dvě studentky ateliéru kov a šperk vystavovaly na mnichovském Talente


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22

21.03.18