Přednáška ukáže, jak britská zahraniční politka vnímala Československo mezi válkami

Katedra historických věd fakulty filozofické zve všechny zájemce na přednášku Lukáše Novotného s názvem Jestliže musíme bojovat, tak se musí jednat o závažnější věci, která se koná ve středu 31. května ve Studijní a vědecké knihovně od 17 hodin.

První Československá republika, která vznikla v roce 1918, musela bezprostředně po svém vzniku najít mimo jiné i důležitého zahraničněpolitického partnera, jenž by jí v politicky turbulentní době zániku habsburské monarchie a vytvoření nových, tzv. nástupnických států, mezi něž patřil rovněž československý stát, garantoval její další nerušený vývoj. Velmi brzy však bylo jasné, že se tím partnerem nestane Velká Británie, jež dala státům ve střední Evropě velmi brzy zřetelně najevo, že její zájmy na kontinentu končí na Rýně. Československá diplomacie se tak musela spolehnout především na Francii. Cílem přednášky je ukázat pozici Československa ve vnímání britské zahraniční politiky mezi válkami.
Fakulta filozofická

Helena Horová

30.05.17


Archeologové a studenti Fakulty filozofické ZČU zmapovali pozůstatky pracovního tábora Nikolaj


Fakulta filozofická

45

17.10.18


Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán


Fakulta pedagogická

45

19.10.18


Zaměstnankyně NTC zachránily život manželskému páru


Nové technologie - Výzkumné centrum

528

15.10.18