Výstava Na pomezí představí práce absolventů ateliéru malby

Absolventské práce studentů malby jsou ke zhlédnutí od 13. června do 26. června v kulturním prostoru Papírna.

Výstava absolventských prací studentek a studenta ateliéru malby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU reprezentuje různé styly malby i různé etapy výtvarného vývoje studia bakalářského a magisterského stupně. Ateliér podporuje různorodost a alternativnost jednotlivých přístupů k malbě, zároveň vede k pokoře ve vyjadřování prostřednictvím výlučně malířskou řečí a klade důraz na znalost řemesla. Ve vystavených souborech je zastoupena olejomalba, akryl, akvarel na plátně a tkaná malba. Na výstavě v Papírně je možné vidět kultivovanou malbu i její přesahy, urputnost i emoce, promyšlenost i podvědomý proces tvorby. Ostatně názvy zpracovaných témat s tvorbou souzní: Barvy noci, stíny dne; Cestou podvědomí; Skryté významy; Poutnice.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

05.06.17


Zdeněk Tipek ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vystoupí na Fakultě strojní


Fakulta strojní

16

22.02.18


Česko-bavorský projekt pomáhá studentům s rozjezdem podnikání i uplatněním na pracovním trhu


Celouniverzitní

60

12.02.18


Děkany pedagogických fakult přijal primátor Martin Zrzavecký


Fakulta pedagogická

88

22.02.18