Výstava Retrospektiva pokroku prezentuje ateliér intermédií

Západočeské muzeum v Plzni hostí od 15. června výstavu absolventských prací ateliéru intermédií.

Výstava představí závěrečné práce studentů bakalářského studijního programu v ateliéru nová média, magisterského studijního programu v ateliéru intermédií a jednoho studenta z bakalářského studijního programu ateliéru multimédia z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

V názvu výstavy je naznačena cesta autorů během jejich studijních let a zároveň poukazuje na budoucnost jejich tvůrčí činnosti. Rozsah témat i použité formy výrazových prostředků na této prezentaci, ukazují širokou škálu individuálních přístupů k tvorbě v prostředí, které umožňuje experimentovat, což je podstatný princip koncepce výuky ateliéru Vladimíra Merty.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

06.06.17


Studenti vymysleli chytré lavičky pro univerzitní kampus


Celouniverzitní

663

13.07.17


Děti si již pošesté vyzkoušely studium ekonomie na vysoké škole


Fakulta ekonomická

53

19.07.17


ArtCamp 2017 je v plném proudu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

40

17.07.17