Výstava Retrospektiva pokroku prezentuje ateliér intermédií

Západočeské muzeum v Plzni hostí od 15. června výstavu absolventských prací ateliéru intermédií.

Výstava představí závěrečné práce studentů bakalářského studijního programu v ateliéru nová média, magisterského studijního programu v ateliéru intermédií a jednoho studenta z bakalářského studijního programu ateliéru multimédia z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

V názvu výstavy je naznačena cesta autorů během jejich studijních let a zároveň poukazuje na budoucnost jejich tvůrčí činnosti. Rozsah témat i použité formy výrazových prostředků na této prezentaci, ukazují širokou škálu individuálních přístupů k tvorbě v prostředí, které umožňuje experimentovat, což je podstatný princip koncepce výuky ateliéru Vladimíra Merty.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

06.06.17


Na strojírenském veletrhu v Brně nechybí Západočeská univerzita


Fakulta strojní

243

12.10.17


Na Pivo s rektorem dorazila tisícovka studentů


Celouniverzitní

381

11.10.17


Na konferenci Učitel IN byli v roli lektorů i žáci


Fakulta pedagogická

44

17.10.17