Výstava Retrospektiva pokroku prezentuje ateliér intermédií

Západočeské muzeum v Plzni hostí od 15. června výstavu absolventských prací ateliéru intermédií.

Výstava představí závěrečné práce studentů bakalářského studijního programu v ateliéru nová média, magisterského studijního programu v ateliéru intermédií a jednoho studenta z bakalářského studijního programu ateliéru multimédia z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

V názvu výstavy je naznačena cesta autorů během jejich studijních let a zároveň poukazuje na budoucnost jejich tvůrčí činnosti. Rozsah témat i použité formy výrazových prostředků na této prezentaci, ukazují širokou škálu individuálních přístupů k tvorbě v prostředí, které umožňuje experimentovat, což je podstatný princip koncepce výuky ateliéru Vladimíra Merty.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

06.06.17


ZČU a OTH Amberg-Weiden si připomněly 20 let spolupráce


Celouniverzitní

108

04.05.18


Sportovci v Plzni bojovali o kvalifikace na České akademické hry


Celouniverzitní

22

09.05.18


Nový památník v bývalé čtvrti Karlov připomíná letce RAF


Celouniverzitní

28

14.05.18