Výstava Retrospektiva pokroku prezentuje ateliér intermédií

Západočeské muzeum v Plzni hostí od 15. června výstavu absolventských prací ateliéru intermédií.

Výstava představí závěrečné práce studentů bakalářského studijního programu v ateliéru nová média, magisterského studijního programu v ateliéru intermédií a jednoho studenta z bakalářského studijního programu ateliéru multimédia z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

V názvu výstavy je naznačena cesta autorů během jejich studijních let a zároveň poukazuje na budoucnost jejich tvůrčí činnosti. Rozsah témat i použité formy výrazových prostředků na této prezentaci, ukazují širokou škálu individuálních přístupů k tvorbě v prostředí, které umožňuje experimentovat, což je podstatný princip koncepce výuky ateliéru Vladimíra Merty.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

06.06.17


Univerzitu navštívili tři králové


Celouniverzitní

301

09.01.18


Filmový festival Finále Plzeň hledá členy studentských porot


Celouniverzitní

15

16.01.18


Při hledání zaměstnání i brigády pomůže Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem


Celouniverzitní

69

17.01.18