Česko-německá škola diverzity naučí pedagogy a zájemce pracovat s odlišností

Koordinační centrum česko - německé výměny mládeže Tandem v Plzni připravilo Česko-německou školu diverzity, která se koná 16. - 18. června v kreativní zóně DEPO2015.

Škola diverzity je určena pedagogům, pracovníkům s mládeží i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Společnými tématy pódiové diskuze, workshopů a filmových promítání budou vědomá práce s diverzitou nebo-li kulturní a sociální rozmanitostí, antidiskriminační přístup, tolerance a respekt k jinakosti a zacházení s předsudky, stereotypy a škalutkováním (nejen) ve vzdělávání.

Součástí programu bude také představení publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží, přeložené z německého originálu More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit od autorky Anne Sophie Winkelmann, která bude osobně přítomna. Vzniklá publikace byla v české verzi doplněna o specifika českého prostředí, vedle toho obsahuje také praktické tipy a ucelený soubor konkrétních metod pro vědomou práci s diverzitou. Publikace je pro veřejnosti volně ke stažení.

Zájemci o školu diverzity v Plzni se mohou zúčastnit celého – třídenního programu nebo pouze vybraných částí dle vlastní volby. Tlumočení je po celou dobu zajištěno, účast na akci je zdarma. Program, bližší informace a přihlášky, které je potřeba podat do 5. června, jsou k dispozici na webových stránkách Tandemu.

V případě dotazů kontaktujte Štěpánku Podlešákovou, koordinátorku školy diverzity na mailu podlesakova@tandem-org.cz.


Akce se koná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v rámci Česko-německého kulturního jara 2017. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

01.06.17


Letní škola virtuální reality naučí, jak si udělat vlastní hru


Fakulta strojní

52

11.06.18


V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní


Fakulta filozofická

64

20.06.18


ZČU chce se svými absolventy zůstat v kontaktu


Celouniverzitní

351

05.06.18